Tasapuolisesti-logo tekstill채

TVT

Luku 9 – Ideologiattomat

Ideologiattomat voivat omasta puolestaan elää, työskennellä ja kuluttaa minkä tahansa talousideologian puitteissa. Heille kelpaa yhtä hyvin eläminen niin Jaetaan-taloudessa (ei rahaa eikä taloudellista kilpailua) kuin Raha- ja kilpailutaloudessa (R&K). Heille talousideologiat eivät ole henkilökohtaisella tasolla mitään erityisen tärkeää.

Käytännössä he toimivat kuitenkin aina jonkin talousideologian puitteissa ja ehdoilla; esimerkiksi joko Jaetaan-taloudessa tai Raha- ja kilpailutaloudessa. Kuitenkin sikäli, kun Jaetaan-talouden toimijat, R&K:n toimijat, ideologiattomat ja valtio pääsevät asiassa sopimukseen, ideologiaton voi sekä työskennellä että saada hyödykkeitä ja tuloa yhtäaikaa (esim. saman päivän aikana) sekä Jaetaan-taloudesta että R&K:sta molempien suuntausten ehdoilla.

Halutessaan ja sopivin sopimuksin ideologiattomat saattaisivat tuoda Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmään ylimääräisen annoksen joustavuutta.

Ideologiattomat voivat työskennellä Jaetaan-taloudessa ja samalla toimia R&K:n työvoimareservinä hilliten näin R&K:n inflaatiota. He voivat työskennellä R&K:ssa silloin, kun siellä tarvitaan työvoimaa ja inflaatio sen sallii.