Tasapuolisesti-logo tekstill채

TVT

Luku 8 – Kompromissit

Toimiakseen TVT tarvitsee kompromisseja. On olemassa sellasia talousideologioita, jotka nykyisessä muodossaan eivät ole keskenään yhteensopivia, mutta jotka pienin muutoksin muuttuvat yhteensopiviksi. Kompromissien kautta erilaiset talousideologiat saadaan yhteensopiviksi.

Kun jokainen tietää omalta kohdalteen ne tärkeät asiat, mistä ei voi luopua eikä joustaa ja ne, mistä taas voi, on mahdollista päästä kestäviin kompromisseihin ja sopimuksiin.

Ilman kompromisseja TVT ei voi toimia. Kompromissien vaihtoehtona on se, että kaikki ihmiset pakotetaan tai painostetaan yhteen muottiin – toisin sanoen elämään diktaattorin, yksinvaltaisen ryhmän tai demokraattisen enemmistön päättämän talousideologian mukaan.

Talousideologinen valinnanvapaus ei tarkoita sitä, että koko talousjärjestelmä näyttää samalta kuin yhden yksittäisen ihmisen talousideologinen valinta. Talousideologinen valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että jokaisen yksittäisen ihmisen elämä näyttää niin paljon hänen tekemältään talousideologiselta valinnalta kuin on mahdollista silloin, kun kenenkään toisenkaan talousideologista valinnanvapautta ei ole loukattu.