Tasapuolisesti-logo tekstill채

TVT

Luku 7 – Veronmaksu

Taloudellinen yhteistyö yhteiskunnallisella tasolla tarkoittaa pääasiassa veron maksamista sekä osallistumista valtion ja kuntien palveluiden tuottamiseen.

Valtion ja kuntien kannalta oleellista on se, että ne saavat hoidettua kaikki tehtävänsä. Valtion ja kuntien kannaltaan ei ole oleellista, millä tavalla verot maksetaan tai minkä talousideologian mukaan heidän tehtäviään hoitavat ihmiset tekevät työtään.

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmässä verot voi maksaa rahalla, työllä ja työn tuloksilla.

Verojen maksaminen rahalla on käytännössä samanlaista kuin veron maksaminen Suomessa nykyäänkin. Ainoana poikkeuksena on se, että tähän talousjärjestelmään voidaan hyväksyä mukaan useita erilaisia rahajärjestelmiä ja verot voi maksaa kaikkien mukaan hyväksyttyjen rahajärjestelmien rahoilla.

Veron maksaminen työllä tarkoittaa sitä, että ihminen tekee veroksi määrätyn määrän työtunteja valtiolle tai kunnalle. Tuo työ voi olla lääkärin työtä terveyskeskuksessa, poliisin työtä kentällä, virkamiehen työtä ministeriössä, kokin työtä vanhainkodissa jne.

Veron maksaminen työn tuloksilla tarkoittaa sitä, että jos hyvinvoinnin tuottajayhteisö harjoittaa esimerkiksi kalastusta, he antavat veroksi määrätyn osan saalistaan esimerkiksi julkisen sairaalan keittiölle. Tässä tietenkin on ehtona se, että valtio tai kunta tarvitsee juuri sitä hyödykettä, mitä tuottajayhteisö tuottaa ja että tuottajayhteisö tuottaa sitä sellaisia määriä ja sellaisella laadulla, että sen on järkevää maksaa verot näin.

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmässä valtio ja kunnat päättävät verojen määrän – aivan kuten ne tekevät Suomessa nykyäänkin.

Kaikki talousideologiat ja veron maksamisen tavat ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa. Toisin sanoen talousideologian tai veron maksutavan perusteella kukaan ei maksa enempää eikä vähempää veroja kuin kukaan toinenkaan.