Tasapuolisesti-logo tekstill채

TVT

Luku 4 – Mukaan otettavien talousideologioiden laatukriteerit

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmään otetaan mukaan kaikki sovitut laatukriteerit täyttävät talousideologiat.

Taloudellisessa toiminnassa kyse on ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä, jopa elämästä ja kuolemasta. Siksi mukaan otettavien talousideologioiden tulee täyttää sovitut laatukriteerit.

Mukaan ottamisen laatukriteerejä voivat olla esimerkiksi:

  1. Talousideologian puitteissa tulee olla mahdollista tuottaa riittävä määrä hyvinvointia ihmisille.
  2. Talousideologioiden on pystyttävä toimimaan yhdessä kaikkien muiden mukana olevien talousideologioiden kanssa.
  3. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmän on toimittava riittävän laadukkaasti.
  4. Mukaan otettava talousideologia ei voi olla ristiriidassa vallitsevan perustuslain tai muun lainsäädännön kanssa.
  5. Talousideologista valinnanvapautta ei voi käyttää tekosyynä minkäänlaiselle syrjinnälle eikä väkivallalle.
  6. Talousideologialla on oltava selvästi mainittu taho, joka hoitaa siihen liittyvän päätöksenteon ja käytännön toimien koordinoimisen.

Päätös uuden talousideologian mukaan ottamisesta

Päätös uuden talousideologian mukaan ottamisesta talousjärjestelmään tehdään sen kirjallisessa muodossa olevan teorian kuvauksen vakuuttavuuden ja pienessä mittakaavassa tehdyistä käytännön kokeiluista saatujen kokemusten perusteella.

Jokainen talousideologia huolehtii itse siitä, että se mukaan hyväksymisen jälkeen toimii riittävän korkealla laadulla, että se voidaan pitää osana TVT:tä myös jatkossa.

Mukaan otettu talousideologia voidaan tiputtaa pois, jos käytäntö osoittaa, että se ei toimikaan käytännössä oletetulla tavalla. Mukaan otettu talousideologia voidaan myös määrätä väliaikaisesti tauolle, jos sen pyörittäminen ei syystä tai toisesta toteudu käytännössä riittävällä laadulla, vaikka siihen olisi teoreettiset ja muut periaatteelliset edellytykset.