Tasapuolisesti-logo tekstill채

TVT

Luku 2 – Pääideat

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmän (TVT) pääideat ovat:

  1. talousideologinen valinnanvapaus
  2. taloudellinen yhteistyö kaikkien ihmisten välillä
  3. valtion tehtävä on mahdollistaa
  4. valtion tehtävä on yhdistää.

Talousideologinen valinnanvapaus tarkoittaa, että jokainen ihminen voi valita, minkä talousideologian mukaan elää elämäänsä, tekee työtä ja kuluttaa. Jokainen ihminen voi halutessaan vaihtaa talousideologiaa, jonka mukaan elää. Uusia talousideologioita voidaan keksiä ja liittää osaksi talousjärjestelmää.

Taloudellinen yhteistyö kaikkien ihmisten välillä tarkoittaa, että kaikki ihmiset voivat tehdä taloudellista yhteistyötä toistensa kanssa, niin yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä kuin yksilöllisellä tasolla riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää.

Valtion tehtävä on mahdollistaa, että jokainen voi elää oman talousideologiansa mukaan. Tämä tarkoittaa lainsäädännön laatimista sellaiseksi, että kaikilla talousideologioilla on hyvät toimintaedellytykset ja että ne ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa.

Valtion tehtävä on myös yhdistää niin, että kaikki ihmiset voivat tehdä taloudellista yhteistyötä keskenään edelleen riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää. Tämä tarkoittaa konkreettisia toimia, joilla valtio auttaa ihmisiä ylittämään erilaisista talousideologioista johtuvia taloudellisen yhteistoiminnan esteitä ja hidasteita.