Tasapuolisesti-logo tekstill채

TVT

Luku 12 – Turvallisin mahdollinen siirtymä

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmän parhaat mahdolliset toteuttamistavat tulee ensin selvittää teoriassa ja pienimuotoisin käytännön kokeiluin.

Jos näistä saadut tulokset antavat syytä olettaa, että tämä talousjärjestelmä todellakin voi toimia käytännössä, kannattaa tehdä vielä yksi asia, ennen kuin varsinainen siirtyminen TVT:hen aloitetaan.

Tässä vaiheessa lienee syytä varmistaa kansanäänestyksellä, että näin suurelle yhteiskunnalliselle muutokselle on kansan enemmistön tuki.

Suurimman osan yhteiskunnan jäsenistä on oikeasti ymmärrettävä talousjärjestelmää, missä he toimivat ja aidosti kannatettava sitä, jotta he osaisivat toimia siinä, olisivat mahdollisimman motivoituneet toimimaan siinä ja haluaisivat toimia siinä rehellisesti. Nämä kaikki ovat välttämättömiä asioita mille tahansa talousjärjestelmälle, jotta se voisi tuottaa hyvinvointia optimaalisesti. Enemmistö ihmisistä mitä todennäköisimmin päätyy äänestämään sellaista vaihtoehtoa, jossa edellä mainitut ehdot täyttyvät. Siksi asiasta kannattaa järjestää kansanäänestys.

Ennen kansanäänestystä asiasta tulee käydä laaja julkinen keskustelu. Aiheesta tulee olla tarjolla tietoa kaikista olemassaolevista eri näkökulmista ja keskustelussa tulee päästä esiin kaikki olemassaolevat eri näkökulmat.

Jos kansanäänestyksessä uuteen talousjärjestelmään siirtymiselle saadaan kansan enemmistön tuki, siirtyminen voidaan aloittaa konkreettisesti.

Käytännön siirtyminen voidaan totetuttaa portaattomasti, tarvittaessa vaikka ihminen kerrallaan. Sikäli, kun jossain vaiheessa – jollain tietyllä ihmismäärällä jossain tietyssä talousideologiassa – tulee ongelmia, voidaan ihmismäärän lisääminen sinne lopettaa ja pyrkiä tunnistamaan ja ratkaisemaan ilmenneet ongelmat. Kun ne on ratkaistu, halukkaat voivat taas jatkaa vähän kerrassaan siirtymistään elämään kyseisen talousideologian mukaan.

Sikäli, kun jossain kohdassa tulee vastaan ongelmia, joita ei ole mahdollista korjata, on aina mahdollista palata edelliseen toimivaan kohtaan tai kokonaan takaisin vanhaan talousjärjestelmään.

Tällainen siirtyminen Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmään on turvallisin mahdollinen ellei peräti täysin turvallinen.