Tasapuolisesti-logo tekstill채

TVT

Luku 10 – Mukaan otettavien rahajärjestelmien laatukriteerit

Eri rahajärjestelmät voivat olla hyvin erilaisia mm. taloudellisen vallan ja vaurauden jakautumisen suhteen. Yhdenlaisessa rahajärjestelmässä taloudellinen valta ja vauraus mitä todennäköisimmin kasautuvat harvoille, kun taas toisenlaisessa rahajärjestelmässä ne mitä todennäköisimmin jakautuvat tasaisemmin kaikille ihmisille. Se, mitä rahajärjestelmää ihminen valitsee käyttää ja mitä ei, on merkittävä talousideologinen valinta.

Raha- ja kilpailutalouden valinneiden elämässä rahalla on tärkeä rooli. Ihmiset käyttävät sitä saadakseen mm. välttämättä tarvitsemiaan hyödykkeitä, kuten vettä, ruokaa, vaatteita, asuntoja, terveydenhuoltoa, päästäkseen liikkumaan jne. Siksi ei ole yhdentekevää minkälaisia rahajärjestelmiä hyväksytään mukaan Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmään. Tässä luvussa käydään läpi niitä laatukriteereitä, joita mukaan otettavien rahajärjestelmien tulee täyttää, jotta ne pääsevät mukaan talousjärjestelmään.

Talousjärjestelmään mukaan otettavien rahajärjestelmien laatukriteerit

  1. Rahajärjestelmän on oltava sellainen, että se pystyy toimimaan yhteen kaikkien muiden mukana olevien rahajärjestelmien kanssa.
  2. Rahajärjestelmän on oltava riittävän vakaa.
  3. Kaikkien tulee voida käyttää kaikkien mukana olevien rahajärjestelmien rahoja niin halutessaan.
  4. Rahajärjestelmän rahalla on voitava maksaa verot.
  5. Rahajärjestelemän on oltava julkisen vallan säänneltävissä ja valvottavissa.
  6. Rahajärjestelmällä on oltava selvästi mainittu taho, joka hoitaa siihen liittyvän päätöksenteon ja käytännöntoimien koordinoimisen.

Päätös uuden rahajärjestelmän mukaan ottamisesta

Päätös uuden rahajärjestelmän mukaan ottamisesta talousjärjestelmään tehdään sen kirjallisessa muodossa olevan teorian kuvauksen vakuuttavuuden ja pienessä mittakaavassa tehdyistä käytännön kokeiluista saatujen kokemusten perusteella.

Jokaisen rahajärjestelmän ylläpitäjät huolehtivat itse siitä, että se mukaan hyväksymisen jälkeen toimii riittävän korkealla laadulla, että se voidaan pitää osana TVT:tä myös jatkossa.

Mukaan otettu rahajärjestelmä voidaan tiputtaa pois, jos käytäntö osoittaa, että se ei toimikaan käytännössä oletetulla tavalla. Mukaan otettu rahajärjestelmä voidaan myös määrätä väliaikaisesti tauolle, jos sen pyörittäminen ei syystä tai toisesta toteudu käytännössä riittävällä laadulla, vaikka siihen olisi teoreettiset ja muut periaatteelliset edellytykset.