Tasapuolisesti-logo tekstill채

TVT

Luku 1 – Määritelmät

Talouden määritelmä

Talouteen liittyy muun muassa sellaisia asioita kuten:

 1. hyödykkeiden tuotanto
 2. työ
 3. hyödykkeiden kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen
 4. motivaatio tehdä työtä
 5. tuotannon, työn ja kulutuksen ekologinen kestävyys.

Talousideologian määritelmä

Talousideologia on joukko uskomuksia siitä, kuinka talouden asiat tulisi järjestää, jotta talous kokonaisuutena tuottaisi mahdollisimman paljon ja tehokkaasti hyvinvointia mahdollisimman monelle ihmiselle, olisi ekologisesti kestävää ja aiheuttaisi mahdollisimman vähän kärsimystä kaikille muille eläville olennoille.

Kyseessä on myös toive siitä, minkälaisessa taloudellisessa toimintaympäristössä ihminen haluaa elää, tehdä työtä ja kuluttaa.

Talousideologia pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 1. mitä tuotetaan
 2. kuinka paljon
 3. millä laadulla
 4. miten työt jaetaan
 5. miten työt tehdään
 6. miten työn tulokset jaetaan
 7. miten kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan
 8. mikä motivoi ihmisiä tekemään työtä
 9. kuinka talous toimii ekologisesti kestävästi

Talousjärjestelmän määritelmä

Talousjärjestelmä pyrkii toteuttamaan talousideologiaa käytännössä.

Tarkennos

Emme halua käyttää sanaa talousjärjestelmä kahdessa eri merkityksessä. Siksi tarkoitamme talousjärjestelmällä Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmää kokonaisuutena ja talousideologioilla sen osia kuten markkinatalous, sosialismi, resurssipohjainen talous jne.

Jälkimmäiset ovat paitsi talousideologioita, myös talousjärjestelmiä. Toisaalta Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä on paitsi talousjärjestelmä myös talousideologia.

Tekemässämme jaossa talousjärjestelmään ja talousideologioihin kyse on vain ja ainoastaan kielellisen esityksen selkeydestä.