Tasapuolisesti-logo tekstillä

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä

TVT

Aluksi

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä (TVT) on vielä idean ja teorian asteella. Sitä ei ole koskaan kokeiltu käytännössä eikä sitä ole koskaan tutkittu pienimuotoisin käytännön kokein. Siksi tässä vaiheessa Tasapuolisesti edistää sitä, että tutkitaan, onko TVT mahdollista toteuttaa käytännössä ja jos on, kuinka se olisi parasta toteuttaa käytännössä.

Jos tutkimuksissa osoittautuu, että TVT voi toimia käytännössä, tällöin Tasapuolisesti alkaa edistää sitä, että Suomi vaihtaa talousjärjestelmänsä nykyisestä sosialismilla maustetusta markkinataloudesta Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmään.

Tässä on esittely Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmästä semmoisena kuin Tasapuolisesti-puolue sen yhteisesti näkee.

Klikkaamalla tämän sivun yläosassa sijaitsevaa "Lue lisää TVT:stä" -tekstiä pääsette tutustumaan lisää näihin ajatuksiimme.

Pääideat

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmän (TVT) pääideat ovat:

  1. talousideologinen valinnanvapaus
  2. taloudellinen yhteistyö kaikkien ihmisten välillä
  3. valtion tehtävä on mahdollistaa
  4. valtion tehtävä on yhdistää.

Talousideologinen valinnanvapaus tarkoittaa, että jokainen ihminen voi valita, minkä talousideologian mukaan elää elämäänsä, tekee työtä ja kuluttaa. Jokainen ihminen voi halutessaan vaihtaa talousideologiaa, jonka mukaan elää. Uusia talousideologioita voidaan keksiä ja liittää osaksi talousjärjestelmää.

Taloudellinen yhteistyö kaikkien ihmisten välillä tarkoittaa, että kaikki ihmiset voivat tehdä taloudellista yhteistyötä toistensa kanssa, niin yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä kuin yksilöllisellä tasolla riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää.

Valtion tehtävä on mahdollistaa, että jokainen voi elää oman talousideologiansa mukaan. Tämä tarkoittaa lainsäädännön laatimista sellaiseksi, että kaikilla talousideologioilla on hyvät toimintaedellytykset ja että ne ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa.

Valtion tehtävä on myös yhdistää niin, että kaikki ihmiset voivat tehdä taloudellista yhteistyötä keskenään edelleen riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää. Tämä tarkoittaa konkreettisia toimia, joilla valtio auttaa ihmisiä ylittämään erilaisista talousideologioista johtuvia taloudellisen yhteistoiminnan esteitä ja hidasteita.

Kuinka tämä toimii käytännössä?

Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmässä siis toimii erilaisia talousideologioita rinnakkain ja tasa-arvoisessa asemassa.

Kunkin talousideologian sisällä taloudellinen yhteistyö lienee suhteellisen ongelmatonta. Tällöin ihmiset jakavat suhteellisen samantapaisen käsityksen siitä, miten talouden tulisi toimia ja miksi sen tulisi toimia juuri tietyllä tavalla. He myös haluavat toimia juuri tämän käsityksen mukaan. Lisäksi he ovat itse laatineet talousideologiansa sisäiset yhteistoiminnan säännöt, joita he halutessaan voivat myös muuttaa.

Niinpä se, kuinka Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä toimii käytännössä, voidaankin tarkentaa kysymykseen, kuinka erilaiset talousideologiat toimivat yhteen. Tämä lienee tämän talousjärjestelmän keskeisin kysymys.

En voi kylliksi korostaa sitä, että Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmässä kaikki mukaan hyväksytyt talousideologiat ja valtio sopivat yhdessä, minkälaisin taloudellisen yhteistoiminnan ehdoin he haluavat toimia. Tästä syystä en voi kirjoittaa kuvausta siitä, kuinka tämä talousjärjestelmä toimii käytännössä. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin sanoa, että asiaan vaikuttaa mm. se,

  1. minkälaisia talousideologisia valintoja ihmiset kulloinkin ovat tehneet
  2. minkälaiset yhteistoiminnan ehdot mukana olevien talousideologioiden edustajat yhdessä valtion kanssa ovat kulloinkin sopineet.

Variaation mahdollisuudet ovat loputtomat.

Koska nyt esittelyssä oleva talousjärjestelmä on uusi ja kaikista aiemmista talousjärjestelmistä poikkeava, esittelemme tällä sivustolla joitakin ajatuksiamme siitä, kuinka tällainen talousjärjestelmä meidän mielestämme voisi toimia käytännössä, jotta te saisitte asiasta konkreettisemman otteen ja voisitte halutessanne helpommin ryhtyä muodostamaan omia mielipiteitänne asiassa.

Klikkaamalla tämän sivun yläosassa sijaitsevaa "Lue lisää TVT:stä" -tekstiä pääsette tutustumaan lisää näihin ajatuksiimme.

Olkaa vapaasti eri mieltä kanssamme, jos koette siihen tarvetta. Muodostakaa vapaasti omat näkemyksenne siitä, mitkä ovat juuri teidän edustamanne talousideologioiden tarpeet ja kuinka juuri te haluatte kunnioittaa toisten ihmisten talousideologista valinnanvapautta. Toisin sanoen, kuinka juuri teidän mielestänne Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmän tulisi toimia käytännössä.

Kun kaikilla on asiasta näkemys, on mahdollista ryhtyä keskustelemaan ja sopimaan siitä, kuinka nämä eri näkemykset sovitetaan yhteen. Tämä keskustelu ja sopiminen onkin sitten tämän talousjärjestelmän aivan ydintoimintaa.