Tasapuolisesti-logo tekstill채

Ketkä päättävät ja mistä?

Kirjoitettu: 07.09.2020 klo 10.35.22

Kirjoittaja: Antti Laukkanen

Muokattu: 07.09.2020 klo 10.37.42

Muokkaaja: Antti Laukkanen

Ketkä päättävät

Mielestämme on parasta, että Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmän taloudellisen yhteistoiminnan säännöistä ovat päättämässä ne tahot, joita asia koskee. Tämä tarkoittaa käytännössä, että päätöksenteossa on mukana edustajia kaikista TVT:ssä mukana olevista talousideologioista. Uuden mukaanotettavan talousideologian edustajat pääsevät mukaan päätöksentekoon välittömästi, kun kyseinen talousideologia on hyväksytty mukaan talousjärjestelmään.

Myös valtion mukanaolo päätöksenteossa on luontevaa. Valtion on päätöksenteossa otettava kantaa siihen, pystyykö se hoitamaan kaikki tehtävänsä muiden keskustelun osapuolten ehdottamien toimintamallien puitteissa. Lisäksi sen on otettava kantaa siihen, että ehdotukset ovat perustuslain ja muun lainsäädännön mukaisia.

Mistä päätetään

Päätöksenteon kohteena Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmässä on periaatteessa kaikki talouteen liittyvät asiat. Näitä ovat mm.:

  • uusien talousideologioiden mukaan ottaminen
  • uusien rahajärjestelmien mukaan ottaminen
  • kierrossa olevien rahojen kokonaismäärä
  • kuinka yhteistyössä kaikkien talousideologioiden välillä syntyneet yhteistyön tulokset jaetaan talousideologioiden kokonaisuuden tasolla (jokainen talousideologia sitten päättää itse, jakaako osuutensa jäsentensä kesken tasapuolisesti vai epätasapuolisesti ja kuinka sen tekevät tarkalleen)
  • ehdot, joilla hyödykkeet voivat liikkua yli talousideologiarajojen
  • mikä määritellään työksi ja mikä ei. (Perinteisesti työksi on määritelty kaikki sellainen, mistä ihminen saa toiselta ihmiseltä tai ihmisryhmältä rahaa tai muunlaisen palkkion. On selvää, että jos TVT:ssä on mukana talousideologioita, jotka eivät halua lainkaan käyttää rahaa eivätkä palkkioita, tämä ei voi olla enää työn määritelmä.)

Eduskunnan rooli

Eduskunta käyttää ylintä valtaa Suomessa. Jos kaikkien mukana olevien talousideologioiden edustajat yhdessä valtion kanssa eivät pääse sopimukseen siitä, millä ehdoin taloudellista yhteistyötä tehdään tai muista painavista syistä johtuen eduskunta voi niin halutessaan yksin päättää kyseiset ehdot. Tällaisen tilanteen, missä eduskunta kävelee sopijaosapuolien yli, tulee olla poikkeuksellinen ja syiden siihen erityisen painavavia.