Tasapuolisesti-logo tekstill채

Kuinka Tasapuolisesti mittaa hyvinvointia ja seuraa sen kehitystä?

Se, mitä mittareita valitaan hyvinvoinnin mittaamiseen ja seuraamiseen, kertoo jotain siitä, mitä mittaaja arvostaa ja pitää hyvinvointina. Objektiivista tapaa mitata hyvinvointia ei ole olemassa.

Alla kerromme, mitä ovat ne asiat, joita Tasapuolisesti pitää hyvinvoinnin kannalta tärkeänä. Samalla alla oleva lista kertoo jotain arvostuksistamme ja tavoitteistamme.

Jokaiseen alla olevaan pääkohtaan liittyy valtion näkökulma, mitä valtio on tehnyt mahdollistaakseen positiivisen tai aiheuttaakseen negatiivisen tilanteen. Jokaiseen pääkohtaan liittyy myös tasa-arvon näkökulma.

Alla oleva lista on tällä hetkellä pohja keskustelulle. Kun keskustelu on käyty loppuun lista saattaa näyttää erilaiselta.

Vapaus

 • Mahdollisuus valita mitä tekee ja mitä ei tee
  • kieltojen ja käskyjen puute
   • poislukien väkivaltaan, tuhoamiseen yms. liittyvät kiellot ja käskyt
 • Mahdollisuuksien tukeminen
  • koulutus, työ, harrastukset yms.

Ekologinen kestävyys

 • Luonnon suojelu
 • Luonnon tuohoaminen
 • Tiedeyhteisön kanta suuressa roolissa poliittisten päätösten pohjana.

Mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään

Tulee määritellä lain tasolla, mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti. Tasapuolisesti on sitä mieltä, että ihmisarvoisen elämään kuuluu:

puhdas ja turvallinen

 • ilma
 • vesi
 • ruoka
 • vaatteet
 • asunto

sekä laadukas

 • koulutus
 • terveydenhuolto

ja

 • sosiaalisesti moniarvoinen elämä
 • inhimillisen kärsimyksen minimoiminen.

Turvallisuus

 • Sisäinen turvallisuus
 • Ulkoinen turvallisuus
 • Turvallisuuden tunne

Äänen saaminen kuuluville yhteiskunnassa

 • Demokratia
 • Vaikuttamismahdollisuudet
 • Tunne siitä, että voi vaikuttaa muutoinkin kuin kerran neljässä vuodessa.

Ongelmien ennaltaehkäisy

 • Tuetaan ja autetaan ihmisiä ja yhteisöjä ennen kuin ongelmat muuttuvat rikollisuudeksi, itsetuhoisuudeksi, mielenterveysongelmiksi yms.

Elinikä

 • Lapsikuolleisuus
 • Kuolinikä kun elää vanhaksi

Terveys

 • Sairauksien puute
 • Koettu terveys

Subjektiivisesti koettu hyvinvointi

 • Selvitetään kyselyillä