Tasapuolisesti-logo tekstill채

Väliinputoamisongelman ratkaisu

Toimeentulotukilain valuvikoja ollaan korjaamassa eduskunnan toimesta. Valmisteleva toiminta alkoi keväällä 2020 ja sille on varattu noin vuosi aikaa. Tasapuolisesti pyrkii vaikuttamaan tämän prosessin lopputulokseen eli siihen, miltä toimeentulotukilaki näyttää sen jälkeen, kun sitä ollaan hiottu nykyistä paremmaksi.

Toimeentulotuki on viimeinen taloudellinen turvaverkko suomalaisille. Tästä huolimatta sinne on jäänyt reikiä, joista väliinputoaminen on mahdollista. Tasapuolisesti pyrkii tunnistamaan näitä väliinputoamisia tuottavia reikiä ja korjaamaan ne.

Ensisijaisesti Tasapuolisesti kannattaa Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmää ja perustuloa, joiden toteutuessa väliinputoamiset eivät ole mahdollista.

Niin kauan kuin meillä ei ole käytössä kahta edellä mainittua tai muuta sellaista järjestelmää, joka ottaa huomioon kaikkien erilaisten ihmisten kaikki erilaiset elämäntilanteet, niin kauan kuin lainsäätäjät yrittävät ahtaa kaikki erilaiset ihmiset yhteen muottiin, on täysin selvää, että väliinputoajia on ja tulee olemaan. Ja niin kauan kuin lainsäätäjät yrittävät sitten tilkuilla paikata niitä tilanteita, missä joku ei ole mahtunut siihen yhteen muottiin, väliinputoajia tulee olemaan. Lainsäätäjä pystyy tunnistamaan ja ennakoimaan koko ihmisyyden moninaisuuden kirjosta kaikki mahdolliset tapaukset yhtä varmasti kuin Neuvostoliiton taloussuunnitteluvirasto Gosplan pystyi ennakoimaan kaikkien ihmisten tarpeet ja vieläpä viideksi vuodeksi eteenpäin. Ei tule koskaan onnistumaan.

Tämä itsestäänselvyys huomioiden toimeentulotukilakiin tulee luoda erillinen väliinputoajien turvaverkko, jossa ihminen voi turvallisesti elää, kunnes lainsäätäjä on korjannut toimeentulotukilakia, muita sosiaaliturvalakeja ja mahdollisesti muita lakeja niin, että ihminen ei ole enää väliinputoaja.

Väliinputoaminen on aina seurausta taitamattomasta lainsäädäntötyöstä. Siinä laki on tehty sellaiseksi, että se ei ota lainkaan tai ainakaan riittävästi huomioon kaikkia mahdollisia ihmiselämän koko kirjoon liittyviä elämäntilanteita. Väliinputoaminen ei koskaan ole seurausta yksilön toiminnasta eikä valinnoista eikä yksilö voi koskaan omin toimin korjata väliinputoamistaan. Lisäksi väliinputoajan taloudellinen tilanne on käytännössä aina heikko. Hänellä ei ole mahdollisuuksia kantaa taloudellisia seurauksia taitamattoman lainsäädännön seurauksena syntyneestä väliinputoamisestaan. Valtiolla tähän taas on sekä taloudellisesti varaa että velvollisuus ottaen huomioon, että väliinputoaminen on aina seurausta taitamattomasta lainsäädäntötyöstä.

Toimeentulotukilakiin tulee merkitä kuinka väliinputoajiin suhtaudutaan.

Se kuinka heihin ei tule suhtautua on se, että heihin yritetään väkisin soveltaa lakia, joka ei millään tavalla ota huomioon heidän todellista elämäntilannettaan ja joka on heille täysi mahdottomuus. Tämä tulee sanallistaa toimeentulotukilakiin, sillä se ei toteudu tällä hetkellä. Virkailijat harjoittavat tällaista toimintaa nykyään säännöllisesti ja lopettavat sen vasta, kun se heiltä nimenomaisesti lailla kielletään.

Tulee luoda toimeentulotukilakiin perustuva järjestelmä, rakenne ja keinot, joiden avulla voidaan selvittää väliinputoajan todellinen tilanne ja siihen liittyvät lainsäädännön puutteet. Käytännössä tämä takoittaa sitä, että toimeentulotukilakiin tulee kirjata koulutetun väliinputoamisasiantuntijan ammattiryhmän luominen. Väliinputoamisasiantuntija kohtaa väliinputoajan tämän todellisesta tilanteesta käsin ja yhdessä väliinputoajan kanssa luo lainsäätäjälle lakiehdotuksen kaikkien kannalta toimivasta ratkaisusta.

Tasapuolisesti pyytää saada kuulla ihmisiltä, vaikka nimettömästikin, heidän väliinputoamistarinoitaan, jotta se voi vaikuttaa lainsäädäntöön niin, että väliinputomiset voidaan minimoida.

Tasapuolisesti on sitä mieltä, että ensisijaisten vaihtoehtojen (palkkiota vastaan tehty työ, työttömyyskorvaukset, sairauseläke, työeläke jne.) tulee toimia niin hyvin, että vähimmäisturvaa ei tarvitse käyttää tavanomaisissa tilanteissa lainkaan. Tämän näkemyksen jakanevat kaikki muutkin suomalaiset puolueet.