Tasapuolisesti-logo tekstill채

Ilmastonmuutokseen on syytä varautua

Järvimaisema

Ilmastonmuutos on tosiasia niin suurella todennäköisyydellä tosiasia, että se tulee ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa.

Ilmastonmuutoksesta seuraa vähemmän inhimillistä kärsimystä, kun siihen varautuu etukäteen. Varautuminen vähentää huomattavasti myös kustannuksia. Asian suhteen kannattaa olla mieluummin aktiivinen ja ennakoiva kuin passiivinen ja reagoiva.

Ilmastonmuutokseen liittyvässä viestinnässä ei tule käyttää toivottomuutta ja paniikkia lietsovaa kieltä. Ilmastonmuutos ei nykyisten tieteeseen pohjautuvien skenaarioiden mukaan johda ihmislajin eikä elämän tuhoon maapallolla. Se on kuitenkin vakavasti otettava ympäristöasia ja poliittisessa päätöksenteossa tulee huomioida sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen että kasvihuonepäästöjen vähentäminen aina hiilinegatiivisuuteen asti.

Resurssienjako ilmastonmuutokseen sopeutumisen, hiilinegatiivisuuteen pyrkimisen ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen välillä tulee tehdä optimaalisesti. On asiantuntijoiden työtä selvittää, minkälainen resurssienjako tuottaa optimaalisen hyvinvoinnin. Heidän työnsä pohjalta voidaan tehdä poliittinen päätös resurssien jakamisesta. 

 

Kannanotto on Tasapuolisesti-hallituksen hyväksymä

Helsingissä 05.06.2022

Antti Laukkanen – puheenjohtaja

Severi Savukoski – hallituksen jäsen

Samuli Juntunen – hallituksen jäsen

 

Lisätietoja

Puhelin: 045 196 4102 – Antti Laukkanen

Sähköposti: tasapuolisesti-puolue@protonmail.com – Tasapuolisesti-hallitus