Tasapuolisesti-logo tekstill채

Luonnos

Tasapuolisesti-puolueen kannanotto hyvinvoinnin mittareista

Hyvinvoinnin mittaaminen ja seuraaminen ovat keskeisiä tekijöitä politiikassa. Puolueemme uskoo, että hyvinvoinnin mittareiden valinta heijastaa arvostuksiamme ja tavoitteitamme. Objektiivista tapaa mitata hyvinvointia ei ole, mutta me uskomme, että politiikan tulisi edistää monia eri osatekijöitä, jotka ovat olennaisia ihmisten hyvinvoinnille.

Tasapuolisesti-puolueen mielestä hyvinvoinnin mittareiden tulisi ottaa huomioon seuraavat asiat:

Vapaus: Tukea ihmisten mahdollisuutta valita, mitä he tekevät elämässään. Kannatamme kielloista ja käskyistä luopumista, pois lukien väkivaltaan ja tuhoamiseen liittyvät rajoitukset.

Mahdollisuuksien tukeminen: Koulutus, työmahdollisuudet ja harrastukset ovat keskeisiä ihmisten hyvinvoinnille.

Ekologinen kestävyys: Luonnon suojeleminen ja tuhoamisen estäminen ovat meille tärkeitä. Haluamme, että tieteellinen tieto ohjaa päätöksiä ympäristöasioissa.

Ihmisarvoinen elämä: Tulee määritellä lain tasolla, ja siihen kuuluvat puhdas ilma, vesi, ruoka, vaatteet, asunto, laadukas koulutus, terveydenhuolto ja sosiaalinen moniarvoisuus.

Turvallisuus: Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat tärkeitä. Jokaisella pitäisi olla tunne siitä, että on turvassa.

Demokratia: Jokaisen tulee saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan ei saisi rajoittua vain harvoihin vaalipäiviin.

Ongelmien ennaltaehkäisy: Ongelmiin pitäisi puuttua ennen kuin ne kärjistyvät vakaviksi kriiseiksi, kuten rikollisuudeksi tai mielenterveysongelmiksi.

Terveys: Sairauksien ehkäiseminen, koettu terveys ja pitkä elinikä ovat kaikki terveyden mittareita.

Subjektiivinen hyvinvointi: Ihmisten omat kokemukset ja näkemykset hyvinvoinnista ovat tärkeitä.

Poliittisessa päätöksenteossa hyvinvoinnin mittareita tulisi käyttää aina. Jokaisen päätöksen tulee perustua siihen, miten se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Samalla ymmärrämme, että päätöksenteko on monimutkainen prosessi, ja mittarit eivät voi yksin ohjata sitä. Poikkeukselliset tilanteet saattavat vaatia laajempaa harkintaa.

Optimaalinen tilanne on, että hyvinvoinnin mittaukset ja poliittinen päätöksenteko ovat linjassa keskenään. Tavoitteenamme on luoda politiikka, joka parantaa kaikkien ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia monipuolisesti.