Tasapuolisesti-logo tekstillä

Jaetaan-talous

Jaetaan-talous

Aluksi

Jaetaan-talous on vielä idean ja teorian asteella. Jaetaan-taloutta ei ole koskaan kokeiltu käytännössä nyky-aikaisessa yhteiskunnassa eikä sitä ole koskaan tutkittu pienimuotoisin käytännön kokein näissä puitteissa. Siksi tässä vaiheessa Tasapuolisesti edistää sitä, että tutkitaan, onko Jaetaan-talous mahdollista toteuttaa käytännössä ja jos on, kuinka se olisi parasta toteuttaa käytännössä.

Jos tutkimuksissa osoittautuu, että Jaetaan-talous voi toimia käytännössä, tällöin Tasapuolisesti alkaa edistää sen toteuttamista käytännössä.

Tässä on esittely Jaetaan-taloudesta semmoisena kuin Tasapuolisesti-puolue sen yhteisesti näkee.

Klikkaamalla tämän sivun yläosassa sijaitsevaa "Lue lisää Jaetaan-taloudesta" -tekstiä pääsette tutustumaan lisää näihin ajatuksiimme.

Pääideat

Jaetaan-talouden sisällä ihmiset eivät kilpaile taloudellisesti eivätkä käytä vaihdantaa missään muodossa, vaan työt ja työn tulokset jaetaan tasapuolisesti tarpeen ja kiinnostuksen mukaan kaikkien Jaetaan-taloudessa elävien kanssa.

Jaetaan-talouden toimijat voivat käyttää vaihdantaa muiden talousideologioiden mukaan elävien kanssa, jos taloudellinen yhteistyö heidän kanssaan ei ole muuten mahdollista.

Jaetaan-taloudessa verot maksetaan työllä tai työn tuloksilla.

Jaetaan-talous voi toimia osana Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmää (TVT).