Tasapuolisesti-logo tekstill채

Kaksi erilaista tasa-arvokäsitystä

Ensimmäinen tasa-arvokäsitys

Ensimmäisen tasa-arvokäsityksen mukaan tasa-arvoa on se, että kaikkia ihmisiä kohdellaan samalla tavalla. Tämä mahdollistaa kaikenlaisen syrjinnän. 

Esimerkki 1

Voidaan päättää, että vain kaikki täysikäiset miehet saavat halutessaan äänestää.

Tämä jälkeen tarkistetaan jokainen äänestämään tullut ihminen. Jos hän on täysi-ikäinen mies hän saa äänestää, jos hän taas ei ole täysi-ikäinen mies, hän ei saa äänestää.

Tässä kaikkia kohdellaan samalla tavalla, joten ensimmäisen tasa-arvokäsityksen mukaan tällaisessa toiminnassa kyse on tasa-arvosta.

Ongelmana tässä kuitenkin on se, että osa täysi-ikäisistä naisista haluaa äänestää, mutta heidän ei anneta äänestää. Näin tällainen toiminta tosiasiassa syrjii heitä.

Esimerkki 2

Voidaan päättää myös, että kaikkien täysi-ikäisten ihmisten on pakko käydä armeija.

Ryhmän 1 ihmiset haluavat käydä armeijan ja he kannattavat siihen liittyvää pakkoa. Siten jokainen näistä ihmisistä haluaa sitä, että hänet itsensäkin pakotetaan käymään armeija.

Ryhmän 2 ihmiset taas eivät halua käydä armeijaa eivätkä he kannata siihen liittyvää pakkoa. Siten nämä ihmiset eivät myöskään halua tulla pakotetuksi käymään armeijaa.

Tässä kaikkia kohdellaan samalla tavalla, joten ensimmäisen tasa-arvokäsityksen mukaan tällaisessa toiminnassa kyse on tasa-arvosta.

Ongelmana tässä kuitenkin on se, että ryhmän 1 ihmiset tulevat kohdelluksi, niin kuin he haluavat tulla kohdelluksi. Ryhmän 2 ihmiset sen sijaan tulevat kohdelluksi vastoin heidän tahtoaan. Näin tällainen toiminta tosiasiassa syrjii heitä.

Toinen tasa-arvokäsitys

Toisen tasa-arvokäsityksen mukaan tasa-arvoa on se, että jokaista ihmistä kohdellaan niin kuin hän haluaa tulla kohdelluksi. Tämä ei mahdollista minkäänlaista syrjintää.

Kun esimerkkien 1 ja 2 tilanteissa sovelletaan toisen tasa-arvokäsityksen mukaista tasa-arvoa, kyseiset tilanteet menisivät seuraavasti:

Esimerkki  3

Kaikki täysi-ikäiset ihmiset voivat halutessaan äänestää, mutta yhdenkään heistä ei ole pakko äänestää.

Tässä jokaista ihmistä kohdellaan juuri sillä tavalla, kun hän haluaa tulla kohdelluksi, joten toisen tasa-arvokäsityksen mukaan tällaisessa toiminnassa kyse on tasa-arvosta.

Kaikki ovat tyytyväisiä.

Esimerkki  4

Kaikki täysi-ikäiset ihmiset voivat halutessaan mennä armeijaan, mutta yhdenkään heistä ei ole pakko mennä armeijaan.

Tässä jokaista ihmistä kohdellaan juuri sillä tavalla, kun hän haluaa tulla kohdelluksi, joten toisen tasa-arvokäsityksen mukaan tällaisessa toiminnassa kyse on tasa-arvosta.

Kaikki ovat tyytyväisiä.