Tasapuolisesti-logo tekstill채

Vapauden määritelmä ja pohdintaa vapaudesta

Jos Jukka kaappaa Pekan kadulta lukitsee hänet kellariinsa kymmeneksi vuodeksi, ajattelemme, että Jukan ei tulisi toimia näin.

Jos Jukka kaappaa Pekan kadulta ja pakottaa hänet työskentelemään kymmenen vuotta omistamallaan pellolla, ajattelemme, että Jukan ei tulisi toimia näin.

Mutta miksi ajattelemme, että Jukan ei tulisi toimia näin? Senkö takia, että ajattelemme, että se ei ole Pekasta kivaa ja haluamme, että Pekalla olisi kivaa? Vai onko niin, että ajattelemme, että Jukan tällainen toiminta myös vahingoittaa Pekkaa ja haluamme, että Pekkaa ei vahingoitettaisi?

Kun Jukka lukitsee Pekan kellariin tai pakottaa hänet töihin pellolle kymmeneksi vuodeksi, siinä ihminen riistää toiselta ihmiseltä vapauden ja pakottaa hänet töihin.

Jos Jukalla olisi kaverinaan kaksi muuta ihmista kohtelemassa Pekkaa näin, se tuskin muuttaisi tulkintaamme siitä, mitä seurauksia tästä olisi Pekalle tai kuinka haluaisimme Pekan tulevan kohdelluksi.

Yhteiskunta on joukko ihmisiä. Yhteiskunnan poliittiset päättäjät ovat myös joukko ihmisiä. Samoin joukko ihmisiä ovat vanginvartijat, sotilaspoliisit ja poliisit, opettajat ja oikeuden tuomarit.

Voisiko olla niin, että kun nämä ihmiset päättävät laittaa Pekan vankilaan kymmeneksi vuodeksi tai pakkotyöhön kymmeneksi vuodeksi (oppivelvollisuus 9 v + asevelvollisuus 1 v) ja kun he toteuttavat tätä päätöstä, niin jossain vaiheessa tätä prosessia tapahtuu jotain sellaista, mikä muuttaa sen, että näistä toimista ei ole Pekalle haittaa, vaikka samoista toimista olisi hänelle haittaa, jos ne tekisi yksi ihminen tai pieni epävirallinen porukka?

Mikä olisi se tekijä, mikä tekisi tällaisesta toiminnasta Pekan kannalta haitatonta silloin, kun yhteiskunta toimii näin, vaikka siitä olisi hänelle haittaa hänelle silloin, kun tekijänä on yksi ihminen tai pieni epävirallinen porukka?

Hyvään päätöksentekoon kuuluu se, että päätöksen hyödyt ja haitat tutkitaan ja arvioidaan. Jos päätöksestä on tutkimusten ja arvioiden mukaan enemmän hyötyä kuin haittaa, se voidaan panna toimeen. Jos siitä on kuitenkin enemmän haittaa kuin hyötyä, päätöksen toimeenpanosta tulee luopua.

Millä tavalla suomalaisessa päätöksen teossa on otettu huomioon tietellinen tutkimus siitä, mitä hyötyä ihmiselle on vapaudesta ja mitä haittaa hänelle on vapauden puuttumisesta?

Millä tavalla suomalaisessa rangaistusmenettelyä ja kansalaisvelvollisuuksia koskevassa päätöksenteossa on otettu huomioon ne tieteellisen tutkimuksen esiin tuomat haitat, mitä ihmiselle seuraa vapauden menetyksestä ja pakkotyöstä?

Millä tavalla suomalaiset poliittiset päättäjä ovat puntaroineet rangaistusmenettelyn ja kansalaisvelvollisuuksien hyötyjä ja haittoja ja mikä on ollut se ratkaiseva argumentti tai argumenttijoukko, mikä on saanut heidät päätymään siihen päätökseen, että nykylainsäädännön mukaisesta rangaistusmenettelystä ja kansalaisvelvollisuuksista on enemmän hyötyä kuin haittaa?

Kirjoitus jatkuu vielä. Tässä tullaan vielä määrittelemään vapautta, nostamaan esiin vapauteen ja sen puutteeseen liittyvää tutkimusta, esitetään omaa pohdintaa vapaudesta ja puntaroidaan vapauden ja sen puutteen hyötyjä ja haittoja suhteessa erilaisiin yhteiskunnan asettamiin pakkoihin.