Tasapuolisesti-logo tekstill채

Mitä on omistaminen – ja mitä se ei ole?

Fysiikassa ei tunneta sellaista ilmiötä kuin että jokin kappale kuuluu jollekin toiselle kappaleelle. Tällaista ilmiötä ei tunneta myöskään kemiassa, biologiassa, geotieteissä eikä tähtitieteessä.

Omistaminen ei ole luonnontieteellinen ilmiö.

Omistaminen on sosiaalinen ilmiö. Se on ihmisten välistä toimintaa.

Jos omistamisessa kyse on ihmisten välisestä toiminnasta, niin minkälaisesta ihmisten välisestä toiminnasta siinä sitten on kyse?

Omistaminen on päättämistä. Omistamisessa kyse on siitä, että joku tai jotkut päättävät siitä, kuka tai ketkä saavat käyttää omistamisen kohdetta ja millä ehdoin.

Otetaan esimerkiksi minä ja päälläni oleva takki. Minä omistan tämän takin. Se tarkoittaa sitä, että minä päätän siitä, kuka tätä takkia käyttää ja millä ehdoin. Yleensä päätän, että minä käytän tätä itse ja että tällöin tietenkin muut eivät käytä tätä takkia. 

Jos kuitenkin joskus kävisi niin, että joku kysyisi minulta, saisiko hän lainaksi tätä takkiani koko seuraavaksi päiväksi, voisin täysin mielivaltaisesti ja mitenkään perustelematta vastata hänelle, että kyllä saat tai että et saa. Tai sitten voisin sanoa, että saat tämän takin lainaksi koko seuraavaksi päiväksi sillä ehdolla, että palautat sen sitten sitä seuraavana päivän yhtä hyvässä kunnossa kuin se oli silloin, kun hait sen lainaksi.

Pelkkä päättäminen ei kuitenkaan riitä. Muutenhan kaikki voisivat ryhtyä päättämään vaikka siitä, että mitä eduskuntatalossa tapahtuu tai mitä eduskuntatalolle tapahtuu. Mihin siis omistamisessa perustuu se, että kuka päättää ja mikä saa muut ihmiset toimimaan omistettavan kohteen suhteen sillä tavalla kuin omistaja eli päättäjä sanoo.

Tämä voi perustua:

  • Yhdessä sopimiseen. Tällöin sovitaan yhdessä, että kuka saa päättää tuon omistamisen kohteen käyttämisestä. Ja tämän jälkeen toimitaan yhdessä sovitulla tavalla.
  • Oveluuteen. Tällöin toimitaan, kuten ovelin päättää. Muut voivat olla eri mieltä, mutta eivät voi asialle mitään, koska virheellisesti uskovat, että heidän tulee toimia niin kuin ovelin päättää.
  • Fyysiseen voimaan. Tällöin toimitaan, kuten voimakkain päättää. Muut voivat olla eri mieltä, mutta eivät voi asialle mitään, koska ovat fyysisesti heikompia.

Omistamisen syntyminen, olemassaolo, muodonmuutos ja lakkaminen ovat pelkästään ihmisten välistä toimintaa.