Tasapuolisesti-logo tekstill채

Raha ei ole arvon mitta – eikä arvoa ole edes mahdollista mitata (osa 1)

Mää oon kuullut monen eri talouden asiantuntijan sanovan, että "raha on arvon mitta". Mää en oo kuitenkaan koskaan kuullut yhdenkään heistä kertovan, että mitä he tarkalleen ottaen tällä lauseella tarkoittavat. Mitä he tarkalleen ottaen tarkoittavat sanalla arvo? Minkälainen asia se on? Missä se sijaitsee? Ja minkälainen mitta raha tarkalleen ottaen on? Miten se toimii? Millä tavalla se mittaa tuota jotain asiaa, mitä he kutsuvat arvoksi?

Tarkoittavatko talouden asiantuntijat lauseella "raha on arvon mitta" sitä, että arvo on jonkin esineen, esimerkiksi polkupyörän ominaisuus ja että raha-nimisen mittalaitteen avulla tuo arvon määrä voidaan mitata polkupyörästä täsmällisesti? Eivät varmastikaan tarkoita. Polkupyörästä voidaan mitata esimerkiksi sellaisia ominaisuuksia kuin pituus ja paino. Polkupyörällä ei kuitenkaan ole semmoista ominaisuutta kuin arvo eikä sitä niin ollen voida siitä mitata.

Vai tarkoittavatko he tuolla lauseella kenties sitä, että arvossa kyse on ihmisen tuota polkupyörää kohtaan tuntemasta arvostuksesta ja että raha-nimisen mittalaitteen avulla ihmisestä voidaan mitata täsmällisesti hänen tuntemansa arvostuksen voimakkuus? Eivät he varmastikaan tarkoita tätäkään. Toki on mahdollista, että joku ihminen arvostaa jotain tiettyä polkupyörää, ja vieläpä jollain tietyllä voimakkuudella, mutta ei ole olemassa sellaista laitetta, jolla ihmisen tunteman arvostuksen voimakkuus voitaisiin mitata.

Vai tarkoittavatko he tuolla lauseella sitä, että arvossa kyse on ihmisen tuota polkupyörää kohtaan tuntemasta arvostuksesta ja että ihminen itse ilmoittaa tuota polkupyörää kohtaan tuntemansa arvostuksen voimakkuuden, ja että hän ilmoittaa sen rahallisena arvona? Ja että tällöin ihminen kuvaa tuntemansa arvostuksen voimakkuuden täsmällisesti? Ei varmastikaan. Rahassa kyse on oleelliselta osin numeroista. Ihmisen tuntemien arvostusten eri voimakkuuksia ei kuitenkaan ole mahdollista laittaa numeeriselle asteikolle niin, että siinä kuvailtaisiin jotain ihmisessä tapahtuvaa todellista ilmiötä täsmällisesti ja oltaisiin loogisia.

Tämä on tietenkin itsestään selvää, mutta käyn asiaa läpi vielä hieman tarkemmin.

Seuraavat ilmiöt ovat mahdollisia oikeassa elämässä:

  • Ihminen voi arvostaa polkupyörää.
  • Ihminen voi arvostaa polkupyörää eri voimakkuuksilla.
  • Ihminen voi arvostaa yhtä polkupyörää enemmän kuin jotain toista polkupyörää. Toisin sanoen ihminen voi laittaa tuntemiensa arvostusten eri voimakkuudet keskinäiseen voimakkuusjärjestykseen.
  • Ihminen voi ilmaista tuntemiensa arvostusten eri voimakkuuksia kuvaavilla sanoilla; esimerkiksi "arvostan tuota polkupyörää tosi paljon" tai "vain vähän" tai "silleen semisti". Tai vaikka "arvostan tuota polkupyörää niin, että pakahdun".

Mutta seuraava ilmiö ei ole mahdollinen oikeassa elämässä:

Ihminen ei voi ilmaista tuntemiensa arvostusten eri voimakkuuksia numeerisina arvoina niin, että hän samalla kuvalisi jotain itsessään tapahtuvaa todellista ilmiötä täsmällisesti ja olisi looginen.

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa ihminen sanoisi, että hän arvostaa yhtä polkupyörää voimakkuudeltaan 94,38:n verran ja toista polkupyörää voimakkuudeltaan 112,73:n verran. Kuinka paljon ihmisen täytyisi arvostaa tuota yhtä polkupyörää, että hänen tuntemansa arvostus olisi voimakkuudeltaan 94,38:n verran? Entä kuinka paljon hänen täytyisi arvostaa tuota toista pyörää, että hänen tuntemansa arvostus olisi voimakkuudeltaan 112,73:n verran? Näihin kysymyksiin on tietenkin mahdotonta vastata.

Se, että joku ostaa polkupyörän 112,73 eurolla ei tarkoita sitä, että hänen arvostuksensa tuota pyörää kohtaan olisi voimakkuudeltaan 112,73 euroa.

Kaikki tässä kirjoituksessa esittämäni on varmasti selvää talouden asiantuntijoille. Todennäköisesti he tarkoittavat sanalla arvo jotain muuta kuin mitä minä olen tässä kirjoituksessa arvaillut. Mutta mitä he tarkalleen ottaen tarkoittavat sanalla arvo, siitä minulla ei ole mitään käsitystä.

Koska en tiedä, mitä talouden asiantuntijat tarkalleen ottaen tarkoittavat sanalla arvo, en voi myöskään tietää, mitä he tarkalleen ottaen tarkoittavat lauseella "raha on arvon mitta".