Tasapuolisesti-logo tekstill채

Millä periaatteilla oikeuslaitos soveltaa lakeja käytäntöön – yleisellä tasolla ja lyhyesti

Oikeusistuimien soveltaessa lakia käytäntöön eli heidän tehdessään päätöksiä oikeustapauksissa heidän tehdessään päätöksiä oikeustapauksissa:

  • laki on vahvasti velvoittava
  • hallituksen esitys ja valiokuntien mietinnöt heikosti velvoittavia – niistä haetaan lain henkeä tapauksissa, joissa laki ei kerro mitään yksiselitteisen selvää
  • asiantuntijalausunnoilla ei juuri ole enää painoarvoa
  • oikeuskäytäntö – jos paljon saman tapaisia juttuja joissa paljon samantapaisia päätöksiä, usein oikeusistuimet päättävät jutun linjassa vanhohin samantapaisiin tapauksiin

Joskus mikään edellä mainituista näistä ei anna selvää vastausta siihen kuinka tapaus tulisi ratkaista, silloin ollaan jännän äärellä.

Missä oikeutta käydään?

Yksityishenkilöiden ja -yritysten riita- ja rikosasiat käsitellään ensin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden päätöksestä asianosainen voi valittaa ensin hovioikeuteen ja sitten korkeimpaan oikeuteen.

Virallisen valtion ja kuntien ja mahdollisten muiden virallisen yhteiskunnan tekemistä päätöksistä valitetaan ensin hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimoaan hallinto-oikeuteen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

"Ihmisoikeusvalituksen edellytyksiä

  • väite siitä, että viranomainen on loukannut ihmisoikeussopimuksella turvattua oikeutta,
  • kaikki kotimaiset oikeuskeinot on käytetty ja
  • valitus on tehty kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun korkein kansallinen oikeusaste tai muu viranomainen on antanut lopullisen päätöksensä asiassa."

"Ihmisoikeustuomioistuimen lopullinen tuomio on vastaajavaltiota oikeudellisesti sitova. Jos ihmisoikeussopimusta on rikottu, tuomioistuimella on valta määrätä sopimusta rikkonut sopimusvaltio maksamaan valittajalle hyvitystä, joka voi sisältää esimerkiksi vahingon- ja oikeudenkäyntikulujen korvauksen.

Valtion on suoritettava korvaus kolmen kuukauden kuluessa tuomion lopulliseksi tulemisesta. Jos maksu viivästyy, on valtion maksettava korkoa viivästyneelle saatavalle.

Euroopan neuvoston ministerikomitea valvoo tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanoa ja maksujen suorittamista."

https://um.fi/valittaminen-euroopan-ihmisoikeustuomioistuimeen