Tasapuolisesti-logo tekstill채

Millä periaatteilla oikeuslaitos soveltaa lakeja käytäntöön – yleisellä tasolla ja lyhyesti

Oikeusistuimien soveltaessa lakia käytäntöön eli heidän tehdessään päätöksiä oikeustapauksissa heidän tehdessään päätöksiä oikeustapauksissa:

  • laki on vahvasti velvoittava
  • hallituksen esitys ja valiokuntien mietinnöt heikosti velvoittavia – niistä haetaan lain henkeä tapauksissa, joissa laki ei kerro mitään yksiselitteisen selvää
  • asiantuntijalausunnoilla ei juuri ole enää painoarvoa
  • oikeuskäytäntö – jos paljon saman tapaisia juttuja joissa paljon samantapaisia päätöksiä, usein oikeusistuimet päättävät jutun linjassa vanhohin samantapaisiin tapauksiin
<p dir="auto">Joskus mikään edellä mainituista näistä ei anna selvää vastausta siihen kuinka tapaus tulisi ratkaista, silloin ollaan jännän äärellä.

<h2 dir="auto">Missä oikeutta käydään? <p dir="auto">Yksityishenkilöiden ja -yritysten riita- ja rikosasiat käsitellään ensin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden päätöksestä asianosainen voi valittaa ensin hovioikeuteen ja sitten korkeimpaan oikeuteen.

<p dir="auto">Virallisen valtion ja kuntien ja mahdollisten muiden virallisen yhteiskunnan tekemistä päätöksistä valitetaan ensin hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimoaan hallinto-oikeuteen.

<h2 dir="auto">Euroopan ihmisoikeustuomioistuin <p dir="auto">"Ihmisoikeusvalituksen edellytyksiä

    <li dir="auto">väite siitä, että viranomainen on loukannut ihmisoikeussopimuksella turvattua oikeutta, <li dir="auto">kaikki kotimaiset oikeuskeinot on käytetty ja <li dir="auto">valitus on tehty kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun korkein kansallinen oikeusaste tai muu viranomainen on antanut lopullisen päätöksensä asiassa."
<p dir="auto">"Ihmisoikeustuomioistuimen lopullinen tuomio on vastaajavaltiota oikeudellisesti sitova. Jos ihmisoikeussopimusta on rikottu, tuomioistuimella on valta määrätä sopimusta rikkonut sopimusvaltio maksamaan valittajalle hyvitystä, joka voi sisältää esimerkiksi vahingon- ja oikeudenkäyntikulujen korvauksen.

<p dir="auto">Valtion on suoritettava korvaus kolmen kuukauden kuluessa tuomion lopulliseksi tulemisesta. Jos maksu viivästyy, on valtion maksettava korkoa viivästyneelle saatavalle.

<p dir="auto">Euroopan neuvoston ministerikomitea valvoo tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanoa ja maksujen suorittamista."

<p dir="auto"><a title="https://um.fi/valittaminen-euroopan-ihmisoikeustuomioistuimeen" href="https://um.fi/valittaminen-euroopan-ihmisoikeustuomioistuimeen" target="_blank" rel="nofollow noopener" name="https://um.fi/valittaminen-euroopan-ihmisoikeustuomioistuimeen">https://um.fi/valittaminen-euroopan-ihmisoikeustuomioistuimeen