Tasapuolisesti-logo tekstill채

Hallituksen kokoukset vuonna 2020

 
Hallituksen kokous 1
 
Aika: Torstai 06.08.2020 klo 10.45–12.00
Paikka: Jitsi (videotapaaminen)
Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen
Kokouksen aiheet: Yhteenveto menneestä keväästä 2020, toiminnan suunnittelu tulevalle syksylle 2020.
 
 
Hallituksen kokous 2
 
Aika: Torstai 13.08.2020 klo 10.30–11.45
Paikka: Jitsi (videotapaaminen)
Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen
Kokouksen aiheet: Opeteltiin yleisellä tasolla sitä, kuinka lainsäädäntö tapahtuu noin teknisesti. Opeteltiin yleisellä tasolla myös sitä, millä periaatteilla oikeusistuimet soveltavat eduskunnan säätämiä lakeja käytäntöön. Haluamme myös uudistaa toimeentulotukilakia. Aloitimme tämän työn käymällä läpi erästä siihen liittyvää ongelmaa isoa periaatteellista ja käytännössäkin näkyvää ongelmaa. Päätimme ryhtyä työstämään sitä tarkemmin.
 
 
Hallituksen kokous 3
 
Aika: Maanantai 17.08.2020 klo 10.30–12.00
Paikka: Jitsi (videotapaaminen)
Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen
Kokouksen aiheet: Kävimme läpi puolueen tietoturva-asioita. Tietoturvasyistä emme kerro näistä tietenkään tarkemmin. Tietosuoja-asioihin tutustuimme nyt tarkemmin ensimmäistä kertaa. Perehdyimme EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) ja Suomen tietosuojalakiin lähinnä siitä näkökulmasta, että mitä meidän tulee yhdistyksenä ottaa toiminnassamme huomioon näistä näkökulmista katsottuna.
 
 
Hallituksen kokous 4
 
Aika: Tiistai 25.08.2020 klo 10.45–12.00
Paikka: Jitsi (videotapaaminen)
Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen
Kokouksen aiheet: Toimeentulotukilakiin liittyen väliinputoamisongelma ja sen korjaaminen, eduskunnan oikeuslaitokselle siirtämä valta päättää osittain ihmisarvoisen elämän konkreettisesta sisällöstä ja tämän ongelman ratkaiseminen, talousideologinen syrjintä. Lisäksi käsittelimme erästä eduskunnan ja oikeuslaitoksen valtasuhteisiin liittyvää ongelmaa, josta tarkemmin hieman myöhemmin.
 
 
Hallituksen kokous 5
 
Aika: Keskiviikko 09.09.2020 klo 15.00–16.00
Paikka: Jitsi (videotapaaminen)
Paikalla: Antti Laukkanen ja Severi Savukoski
Kokouksen aiheet: Verotus TVT:ssä. Minkälaisen verotuksen sekä Jaetaan-talous että Raha- ja kilpailutalous tuntisivat tasa-arvoiseksi?
 
 
Hallituksen kokous 6
 
Aika: Perjantai 11.09.2020 klo 11.00–12.00
Paikka: Jitsi (videotapaaminen)
Paikalla: Antti Laukkanen ja Severi Savukoski
Kokouksen aiheet: TVT – eri talousideologioiden yhteen toiminta.
 
 
Hallituksen kokous 7
 
Aika: Torstai 22.09.2020 klo 10.00–11.00
Paikka: Jitsi (videotapaaminen)
Paikalla: Antti Laukkanen ja Severi Savukoski
Kokouksen aiheet: Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä (TVT) yleisellä tasolla. Jaetaan-talouden veronmaksu.
 
 
Hallituksen kokous 8
 
Aika: Torstai 24.09.2020 klo 10.00–11.00
Paikka: Jitsi (videotapaaminen)
Paikalla: Antti Laukkanen ja Severi Savukoski
Kokouksen aiheet: Jaetaan-talouden sekä Raha- ja kilpailutalouden yhteen toiminta. Jaetaan-talouden sisäiset käytännöt.
 
 
Hallituksen kokous 9
 
Aika: tiistai 06.10.2020 klo 13.00–14.00
Paikka: Jitsi (videotapaaminen)
Paikalla: Antti Laukkanen ja Severi Savukoski
Kokouksen aiheet: Vapaamuotoinen tapaaminen ilman virallista ohjelmaa. Puhuimme kaikesta mahdollisesta puolueeseen ja politiikkaan liittyvästä.
 
 
Hallituksen kokous 10
 
Aika: Torstai 22.10.2020 klo 13.00–14.00
Paikka: Jitsi (videotapaaminen)
Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen
Kokouksen aiheet: Hioimme periaateohjelman muotoa paremmaksi.