Tasapuolisesti-logo tekstill채

Valtion budjetin tekeminen teknisesti – osa 1

Valtion budjetti eli talousarvioesitys

– tehdään seuraavaa kalenterivuotta varten –

Budjetin valmistelu

Tammikuu: Ministeriöiden kehysehdotukset valtiovarainministeriöön. Kehysehdotukset ovat osa ministeriöiden ja virastojen monivuotista talouden ja toiminnan suunnittelua.

kehysehdotus = näkemys siitä, kuinka paljon hallinnonalalle tulisi varata rahaa ja mitä uudistuksia aiotaan tehdä

Kaikkien ministeriöiden kehysehdotusten pohjalta valtiovarainministeriö valmistelee ehdotuksen valtiontalouden kehyksiksi.

valtiontalouden kehys = budjetin menojen katto seuraavalle neljälle vuodelle

Maalis–huhtikuu: Hallitus hyväksyy valtiontalouden kehykset.

Julkisen talouden suunnitelma + valtiovarainministerön ohjeet lähetetään kaikille ministeriöille ja he jatkavat oman ministeriönsä talousarvion valmistelua ministeriöissä näiden pohjalta.

julkinen talous = valtion talous + kuntatalous + sosiaaliturvarahastot

Toukokuu: kaikkien ministeriöt lähettävät oman hallinnonalan budjettiehdotuksen valtiovarainministeriölle.

Touko–elokuu: Valtiovarainministeriö käsittelee ehdotukset.

Heinä–elokuu: Valtiovarainministeri päättää valtiovarainministeriön ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi ja toimittaa ehdotuksen valtiovarainministeriöille. Ehdotus julkaistaan myös valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Ehdotus lähetetään kaikille ministeriöille ja sen pohjalta valtiovarainministeri käy asianomaisten ministereiden kanssa ministeriöittäin neuvottelukierroksen, jossa pyritään ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet määrärahojen mitoituksessa.

Syyskuu: Hallituksen budjettiriihi = Neuvottelukierroksen jälkeen hallitus käsittelee ja niin halutessaan muokkaa valtiovarainministeriön laatimaa talousarvioehdotusta budjettiriihessään, joka nykyisin kestää pari päivää. Budjettiriihessä hallitus hyväksyy talousarvioesityksensä sisällön.

Valtion talousarvioesitys julkaistaan ja annetaan eduskunnalle.

Eduskunnan lähetekeskustelu.

Kansanedustajilla on 10 päivää aikaa ehdottaa muutoksia budjettiesitykseen.

Loka–marraskuu: Valtiovarainvaliokunta käsittelee talousarvioesityksen ja tekee halutessaan muutosehdotukset. Tuotos tästä on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Joulukuu: Eduskunnan täysistunto: perusteellinen keskustelu, äänestetään kansanedustajien muutosehdotuksista

Lopuksi eduskunta hyväksyy budjetin.

Esimerkki valtion budjetista 

https://tutkibudjettia.fi/talousarvio

Esimerkki virastosta

https://vayla.fi/etusivu

 

Lähteet:

https://vm.fi/valtion-budjetti

https://www.youtube.com/watch?v=04DNpjVMB6o