Tasapuolisesti-logo tekstill채

Hallituksen kokoukset vuonna 2023

Hallituksen kokous 13

Aika: Sunnuntai 24.05 klo 15.00–16.00

Paikka: Signal-ryhmävideopuhelu

Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen

Kokouksen aiheet: Suunnittelimme Jaetaan-talouden käynnistämistä konkreettisesti.

Kävimme läpi veroviraston vastausta sähköpostiimme koskien Jaetaan-talouden verottamista. Luimme vastauksessa saadun linkin (alla) ennen tätä kokousta ja keskustelimme siitä, miten se vaikuttaa Jaetaan-talouden toimintaan nyt, mitä miedän kannattaa ehdottaa lakimuutokseksi ja missä vaiheessa lakimuutoehdotus olisi parasta tehdä.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48423/talkoo--naapuriapu--ja-vaihtoty%C3%B6n-verotus/

Keskustelimme myös aiheesta yhdistys ja osuuskunta tai osakeyhtiö osana Jaetaan-talouden toimintaa ja kehittämistä Suomen nykyisen talousjärjestelmän sisällä.

Kokouksessa esitetyt ajatukset: Jaetaan-talouden konkreettinen liikkeelle lähtö kannattanee aloittaa pienesti ja varovaisesti ja kannattanee varata rahaa sitä varten, että verottaja verottaa Jaetaan-talouden sisällä tehtävää toimintaa. Verottajalta kannattaa pyytää ennakkoratkaisua, ettei tule yllätyksiä verojen maksamisen kanssa. Kun opimme sen, kuinka verottaja toimii kohdallamme ja osaamme vastata siihen, voimme kasvattaa toimintaa.

Luodaan "paperilla" valmiiksi osuuskunta tai osakeyhtiö ja sen rinnalle yhdistys tukemaan Jaetaan-talouden toimintaa. Yritys ja yhdistys perustetaan, kun siihen on rahaa ja muutenkin on oikea aika ottaa juuri nämä askeleet. 

Kokouksessa tehdyt päätökset: Emme tehneet tässä kokouksessa päätöksiä.

 

Hallituksen kokous 14

Aika: Sunnuntai 06.06 klo 14.00–15.00

Paikka: Signal-ryhmävideopuhelu

Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen

Kokouksen aiheet: Suunnittelimme Jaetaan-talouden käynnistämistä konkreettisesti.

Kokouksessa esitetyt ajatukset: Kesätauon jälkeen syksyllä ryhdymme selvittämään, mikä on paras yritysmuoto Jaetaan-talouden edistämiseksi: osuuskunta, osakeyhtiö vai se, että ei ole yritystä ollenkaan.

Kun edellä mainittu työ on tehty, selvitämme kannattaako perustaa yhdistys edistämään Jaetaan-taloutta ja jos kannattaa, niin minkälainen yhditys sen kannattaa olla konkreettisesti. Kuitenkin sellainen yhdistys, joka hoitaa ne asiat, mitä yritys ei voi hoitaa tai mitä sen ei kannata hoitaa.

Meidän kannattaisi myös selvittää, voisiko Jaetaan-taloutta tukemaan perustettava yhdistys olla yleishyödyllinen yhdistys ja kannattaako sen olla yleishyödyllinen yhdistys. 

Meidän kannattaa selvittää, voiko osuuskunnalle ja osakeyhtiölle tehdä töitä ilmaiseksi, talkoilla.

Haluamme luoda paperilla muutaman eri skenaarion siitä, kuinka Jaetaan-talous toimii kun siinä on mukana eri määrä ihmisiä, esimerkiksi 10, 100 ja 1000 tuhat ihmistä. Tämä auttaisi meitä alkuun ja muitakin ymmärtämään paremmin, mistä on kyse.

Pidämme taukoa puolueen toiminnasta heinä- ja elokuun ajan.

Kokouksessa tehdyt päätökset: Emme tehneet tässä kokouksessa virallisia päätöksiä.

 

Hallituksen kokous 15

Aika: Perjantai 29.09 klo 13.00–14.00

Paikka: Signal-ryhmävideopuhelu

Paikalla: Antti Laukkanen ja Severi Savukoski

Kokouksen aiheet: Syyskauden ensimmäinen tapaaminen. Puhuimme kesän kuulumisista ja tekoälystä sekä yleisellä tasolla että kuinka voisimme hyödyntää tekoälyä puolueen toiminnassa.

Kokouksessa esitetyt ajatukset: Ei vielä sen kummemia. Seuraavassa tapaamisessa menemme tarkemmin aiheisiin.

Kokouksessa tehdyt päätökset: Emme tehneet tässä kokouksessa virallisia päätöksiä.

 

Hallituksen kokous 16

Aika: Sunnuntai 05.10 klo 13.00–14.00

Paikka: Signal-ryhmävideopuhelu ja Redin Vapaakaupunki, Helsinki

Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen

Kokouksen aiheet: Suunnittelimme Jaetaan-talouden käynnistämistä konkreettisesti.

Kokouksen keskustelujen aiheet: 

 • Kokous alkoi keskustelulla äänittäisimmekö ensimmäistä kertaa kokouksen keskustelut ja antaisimmeko tekoälyn tehdä äänitteestä kirjalliset muistiinpanot.
 • Edellämainitussa huolta herätti mahdolliset yksityisyyden suojan ongelmat. Päätimme kuitenkin äänittää keskustelun ja antaa tekoälyn tehdä äänitteestä kirjalliset muistiinpanot. Alla oleva on siis tuo tekoälyn tuoton, joita me asianosaiset ihmiset olemme hiukan muokanneet.
 • Keskustelimme tekoälyn mahdollisesta käytöstä puolueen toiminnassa, mukaan lukien politiikkavaihtoehtojen muotoilu ja päätöksentekoprosessien avustaminen.
 • Keskustelimme tekoälyn puutteista, kuten harhaanjohtavan sisällön tai väärän tiedon luomisesta.
 • Keskustelimme tekoälyn käytöstä, erityisesti GPT-3.5- ja GPT-4.0-malleista, poliittisten kannanottojen ja lakialoitteiden sisältöjen ja muotoilujen tekemisen avustamisessa ja verkkosivuillamme olevien suurien tekstimäärien tiivistämisessä.
 • Keskustelimme syksyn suunnitelmistamme, muun muassa kulttuuripoliittisesta kannanotosta ja selvityksen tekemisestä siitä, kumpi tukee paremmin Jaetaan-talouden käynnistämistä nykyisen talousjärjestelmän rinnalla, osuuskunta vai osakeyhtiö.
 • Keskustelimme koulutuksen tärkeydestä kulttuuripolitiikassa ja huolista mahdollisesta kriittisen ajattelun taitojen laskusta.
 • Keskustelimme tekoälyn käytöstä, erityisesti chat-GPT-mallista, päätöksentekoprosesseissa, korostaen ihmisen varmennuksen ja kriittisen ajattelun tarvetta.
 • Keskustelimme tekoälyn mahdollisista vaikutuksista koulutukseen ja nykyisen koulujärjestelmän uudelleenarvioinnin tarpeesta.
 • Keskustelimme tekoälyn rajoituksista, erityisesti luovuuden ja uusien tilanteiden käsittelyn näkökulmasta.

Suunnitellut tehtävät:

 • Jatkamme tekoälyn käytön tutkimista puolueen toiminnoissa, mukaan lukien politiikkavaihtoehtojen muotoilu ja päätöksentekoprosessien tukeminen.
 • Tutkimme tekoälyä aiheessa osuuskunta vai osakeyhtiö Jaetaan-talouden tueksi.
 • Harkitsemme suurten tekstimäärien tiivistämistä sekä tiivistelmien ja tiedotteiden luomista tekoälyn avulla.
 • Harkitsmme puolueen verkkosivujen tietojen keräämistä web-scraperilla ja niiden tallentamista tietokantaan yhteen paikkaan.
 • Aloitamme yleisen keskustelun kulttuuripolitiikasta ja harkitsemme sitten kannanoton tai lakiaoitteen laatimista aiheesta.

Kokouksessa tehdyt päätökset: Emme tehneet tässä kokouksessa virallisia päätöksiä.

 

Hallituksen kokous 17

Aika: Torstai 12.10 klo 13.00–14.00

Paikka: Signal-ryhmävideopuhelu ja Redin Vapaakaupunki, Helsinki

Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen

Kokouksen aiheet:

Keskustelu keskittyi pääasiassa Jaetaan-taloutta tukevan yritysmuodon valinnan selvittelyyn.

Keskustelun pääkohdat:

Yritysmuodon valinta: Keskusteltiin osuuskunnan ja osakeyhtiön välisestä valinnasta Jaetaan-talouden tukemiseksi. Pohdittiin kummanko yritysmuodon hyödyt ja haitat sopivat paremmin tavoiteltuun toimintaan. Pohdittiin, tulisko meidän maksimoida voitot, jos sen voi tehdä eeettisesti ja ekologisesti ja miten mahdollisten voittojen jakaminen tulisi järjestää niin, että se palvelisi Jaetaan-taloutta parhaiten.

Tulevat tehtävät:

Jatketaan tekoälyn hyödyntämisen tutkimista puolueen toiminnassa.

Tutkitaan osuuskunnan ja osakeyhtiön välisen valinnan vaikutuksia Jaetaan-talouden tukemisessa.

Seuraavaksi kerraksi tehdään tekoälyllä kannanottoluonnos hyvinvoinnin mittareista puolueen hallituksen tarkasteltavaksi ja kehitettäväksi.

Seuraavaksi kerraksi hankitaan lisää tietoa kulttuuripolitiikasta siitä tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävän kannanoton tai lakialoitteen taustalle.

Kokouksessa tehdyt päätökset:

Kokouksessa ei tehty virallisia päätöksiä.

 

Hallituksen kokous 18

Aika: Keskiviikko 18.10 klo 13.00–14.00

Paikka: Signal-ryhmävideopuhelu ja Redin Vapaakaupunki, Helsinki

Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen

Kokouksen aiheet:

Yritysmuodon valinta Jaetaan-taloutta tukevalle toiminnalle, hyvinvoinnin mittarit -kannanotto, kulttuuripoliittisen kannanoton valmistelu, tekoälyn hyödyntäminen puolueen toiminnassa.

Keskustelun pääkohdat:

Osuuskunta ja osakeyhtiö ovat molemmat toistaiseksi "tasoissa" siinä, kumpi olisi parepi Jaetaan-talouden tukena.

Tulevat tehtävät:

Jatketaan myöhemmin yritysmuodon valintaan liittyvää tutkimusta osakeyhtiön ja osuuskunnan välillä. Nyt annetaan opittuujen asioiden hieman hautua.

Kehitetään tekoälyn avulla luonnos hyvinvoinnin mittareista puolueen tarkasteltavaksi ja kehitettäväksi.

Hankitaan lisätietoa kulttuuripolitiikasta mahdollisen tulevan kannanoton tai lakialoitteen taustalle.

Kokouksessa tehdyt päätökset:

Kokouksessa ei tehty virallisia päätöksiä.

 

Hallituksen kokous 19

Aika: Perjantai 27.10 klo 13.00–14.00

Paikka: Signal-ryhmävideopuhelu ja Redin Vapaakaupunki, Helsinki

Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen

Kokouksen aiheet:

Keskustelu keskittyi hyvinvoinninmittareista tehtävään kannanottoon ja kulttuuripolitiikan kannanoton pohjustamiseen.

Keskustelun pääkohdat:

1. Hyvinvoinnin mittarit ja niiden merkitys:

Keskustelussa pohdittiin hyvinvoinnin mittareita ja niiden merkitystä yhteiskunnassa. Miten voidaan määritellä, mitä pitäisi mitata ja kuinka se tulisi toteuttaa?

2. Hyvinvoinnin mittarit ja päätöksenteko

Pohdimme, onko järkeä luoda ja hyvinvoinnin mittareita ja mitata hyvinvointia, jos sitä ei käytetä päätöksenteossa. Tulisiko päätöksenteon sitoutua toimimaan joidenkin tiettyjen mittarien mukaan. 

3. Kulttuuripolitiikka

Keskustelussa käsiteltiin kulttuuripolitiikkaa laajemmin. Pohdittiin mm. kulttuurin ja taiteen rahoitusta sekä  kulttuurin ja taiteen merkitystä yhteiskunnassa. 

Tulevat tehtävät:

Seuraavaksi kerraksi tehdään tekoälyä käyttäen tai käyttämättä kannanottoluonnos hyvinvoinnin mittareista puolueen hallituksen tarkasteltavaksi ja kehitettäväksi.

Seuraavaksi kerraksi hankitaan lisää tietoa kulttuuripolitiikasta siitä tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävän kannanoton tai lakialoitteen taustalle.

Kokouksessa tehdyt päätökset:

Kokouksessa ei tehty virallisia päätöksiä.

 

Hallituksen kokous 20

Aika: Perjantai 03.11 klo 15.00–16.00

Paikka: Oodi, Helsinki

Paikalla: Antti Laukkanen ja Samuli Juntunen

Kokouksen aiheet:

Keskustelu keskittyi pelkästään hyvinvoinninmittareista tehtävään kannanottoon ja kulttuuripolitiikan kannanoton pohjustamiseen.

Keskustelun pääkohdat:

1. Meidän aiemmin luomasta kannanottoluonnoksesta ChatGPT teki aiemmin oman luonnoksensa, jota me tapaamisessa hioimme vielä aiempaa paremmaksi.

2. Kulttuuripolitiikka

Keskustelussa käsiteltiin kulttuuripolitiikkaa laajasti. Lopullinen näkökulma ja sisältö kannanotosta jäi vielä ilmaan, mutta saimme hieman hahmotettua kannanottoa aiheesta konkreetisemmalle tolalle.

Tulevat tehtävät:

Kirjoittaa puhtaaksi se, mitä kehitime kannanottoa hyvinvoinnin mittareista eteenpäin.

Kokouksessa tehdyt päätökset:

Kokouksessa ei tehty virallisia päätöksiä.