Tasapuolisesti-logo tekstill채

Hallituksen kokoukset vuonna 2023

Hallituksen kokous 13

Aika: Sunnuntai 24.05 klo 15.00–16.00

Paikka: Signal-ryhmävideopuhelu

Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen

Kokouksen aiheet: Suunnittelimme Jaetaan-talouden käynnistämistä konkreettisesti.

Kävimme läpi veroviraston vastausta sähköpostiimme koskien Jaetaan-talouden verottamista. Luimme vastauksessa saadun linkin (alla) ennen tätä kokousta ja keskustelimme siitä, miten se vaikuttaa Jaetaan-talouden toimintaan nyt, mitä miedän kannattaa ehdottaa lakimuutokseksi ja missä vaiheessa lakimuutoehdotus olisi parasta tehdä.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48423/talkoo--naapuriapu--ja-vaihtoty%C3%B6n-verotus/

Keskustelimme myös aiheesta yhdistys ja osuuskunta tai osakeyhtiö osana Jaetaan-talouden toimintaa ja kehittämistä Suomen nykyisen talousjärjestelmän sisällä.

Kokouksessa esitetyt ajatukset: Jaetaan-talouden konkreettinen liikkeelle lähtö kannattanee aloittaa pienesti ja varovaisesti ja kannattanee varata rahaa sitä varten, että verottaja verottaa Jaetaan-talouden sisällä tehtävää toimintaa. Verottajalta kannattaa pyytää ennakkoratkaisua, ettei tule yllätyksiä verojen maksamisen kanssa. Kun opimme sen, kuinka verottaja toimii kohdallamme ja osaamme vastata siihen, voimme kasvattaa toimintaa.

Luodaan "paperilla" valmiiksi osuuskunta tai osakeyhtiö ja sen rinnalle yhdistys tukemaan Jaetaan-talouden toimintaa. Yritys ja yhdistys perustetaan, kun siihen on rahaa ja muutenkin on oikea aika ottaa juuri nämä askeleet. 

Kokouksessa tehdyt päätökset: Emme tehneet tässä kokouksessa päätöksiä.

 

Hallituksen kokous 14

Aika: Sunnuntai 06.06 klo 14.00–15.00

Paikka: Signal-ryhmävideopuhelu

Paikalla: Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen

Kokouksen aiheet: Suunnittelimme Jaetaan-talouden käynnistämistä konkreettisesti.

Kokouksessa esitetyt ajatukset: Kesätauon jälkeen syksyllä ryhdymme selvittämään, mikä on paras yritysmuoto Jaetaan-talouden edistämiseksi: osuuskunta, osakeyhtiö vai se, että ei ole yritystä ollenkaan.

Kun edellä mainittu työ on tehty, selvitämme kannattaako perustaa yhdistys edistämään Jaetaan-taloutta ja jos kannattaa, niin minkälainen yhditys sen kannattaa olla konkreettisesti. Kuitenkin sellainen yhdistys, joka hoitaa ne asiat, mitä yritys ei voi hoitaa tai mitä sen ei kannata hoitaa.

Meidän kannattaisi myös selvittää, voisiko Jaetaan-taloutta tukemaan perustettava yhdistys olla yleishyödyllinen yhdistys ja kannattaako sen olla yleishyödyllinen yhdistys. 

Meidän kannattaa selvittää, voiko osuuskunnalle ja osakeyhtiölle tehdä töitä ilmaiseksi, talkoilla.

Haluamme luoda paperilla muutaman eri skenaarion siitä, kuinka Jaetaan-talous toimii kun siinä on mukana eri määrä ihmisiä, esimerkiksi 10, 100 ja 1000 tuhat ihmistä. Tämä auttaisi meitä alkuun ja muitakin ymmärtämään paremmin, mistä on kyse.

Pidämme taukoa puolueen toiminnasta heinä- ja elokuun ajan.

Kokouksessa tehdyt päätökset: Emme tehneet tässä kokouksessa virallisia päätöksiä.