Tasapuolisesti-logo tekstill채

Jaetaan-talouden tekijänoikeus- ja patenttidea

Jaetaan-talouden tekijänoikeus- ja patenttinäkökulmassa ideana on se, että taiteilijat voivat jakaa teoksensa ja keksijät keksintönsä vapaasti ja ilmaiseksi kaikkien kanssa. Millä tavalla tämä onnistuu Suomen nykyisen (v. 2021) tekijänoikeus- ja patenttilain mukaan, siitä alla.

Tekijänoikeuslaki

Suomen tekijänoikeuslain mukaan tekijä ei voi luopua moraalisista oikeuksistaan eli tekijän nimi täytyy mainita ja teoksen omaperäisyyttä ei saa loukata. Muutoin mikään ei estä teoksen tekijää jakamasta teostaan vapaasti ja ilmaiseksi kaikkien kanssa.

Olemassaolevat tekijänoikeuslisenssit

Olemassaolevista tekijänoikeuslisensseistä Creative Commons CC0 lienee lähimpänä Jaetaan-talouden tekijänoikeusideaa.

Kun tekijä soveltaa teokseensa CC0:aa, hän:

  • luopuu kaikista tekijänoikeuksista, mistä laki antaa mahdollisuuden luopua
  • myöntää rojaltivapaan, peruuttamattoman ja rajoittamattoman käyttölisenssin koko Maapallolle niihin tekijänoikeuksiin, mistä hän lain mukaan ei voi luopua. (Suomessa tekijä ei voi luopua moraalisista oikeuksistaan eli tekijän nimi täytyy mainita ja teoksen omaperäisyyttä ei saa loukata.)

Rojalti-vapaa ei ole sama kuin ilmainen.

Tarvittavat muutokset

Jaetaan-talouden tekijäoikeusideaa voidaan toteuttaa varsin hyvin Suomen nykyisen tekijänoikeuslain mukaan. Tämä asia ei vaikuta olevan millään tavoin kiireellinen eikä kriittinen, jotta Jaetaan-talous voisi toimia, vaan nykyiselläkin tekijänoikeuslainsäädännöllä päästään pitkälle.

Tasapuolisesti-puolue haluaa kuitenkin, että tekijänoikeuslaista poistetaan se vaatimus, että Jaetaan-talouden puitteissa tekijän nimi täytyy mainita teoksen käytön yhteydessä – ja siis nimenomaan silloin, kun teoksen tekijä elää Jaetaan-taloudessa.  

Epäselväksi on vielä jäänyt se, mitä tarkoittaa se, että teosta ei saa muuttaa "tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä". Kunhan selviää, mitä tämä tarkemmin ottaen tarkoittaa, voimme muodostaa kantamme siihen, haluammeko tämän tekijänoikeuslain ajatuksen pätevän myös Jaetaan-taloudessa.

Vaikka Creative Commons CC0 -lisenssi on hyvin lähellä Jaetaan-talouden tekijänoikeusideaa, haluamme luoda Jaetaan-talouteen oman tekijänoikeuslisenssin. Vaikka asialla on käytännössä hyvin pieni merkitys, haluamme omalla tekijänoikeuslisenssillä viestiä sitä, että meille on merkitystä sillä, jaammeko teoksemme ilmaiseksi vai myymmekö sen. Creative Commons CC0 -lisenssiin kuuluu rojaltivapaus, mutta se ei ole sama asia kuin ilmaisuus, vaan se saattaa sisältää kertakorvaus-luonteisen maksun.

Käytännössä Jaetaan-talouden tekijänoikeuslisenssi lienee siis muuten samanlainen kuin Creative Commons CC0 -lisenssi, mutta Jaetaan-talouden lisenssissä teoksen mistään käyttämisestä ei voi pyytää maksua.

Patentti

Suomen nykyisen patenttilain mukaan ihmisen ei ole pakko hakea patenttia keksintöönsä. 

Kuinka suojata, ettei toinen hae patenttia keksintöön, jonka ihminen haluaisi jakaa vapaasti kaikille?

Tekemällä keksintö tunnetuksi kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, käyttämällä keksintöä julkisesti tai muulla tavalla:

”Sikäli kun tätä ei ole kukaan muu keksinyt ennen niin tässäpä tämmöinen keksintö kaikille vapaasti käyttöön ja enää sitä ei voi kukaan muu patentoida.”

Suomen nykyinen patenttilaki siis ei ole millään tavalla ongelma tai ristiriidassa Jaetaan-talouden sen idean kanssa, että keksijät haluavat jakaa keksintönsä vapaasti ja ilmaiseksi kaikkien kanssa.