Tasapuolisesti-logo tekstill채

Elämä ilman taloudellista kilpailua ja rahaa – mitä muutoksia se vaati ihmiseltä?

Tarinat

Kaksi päätarinaa ovat erillisyyden tarina, joka liittyy egotalouteen ja yhteiselon tarina, joka liittyy sydäntalouteen.

Egoon liittyy tietoisuus omasta erillisyydestä. Tätäkin tietoisuutta tarvitaan hyvään elämään. Kenties se yksin ei kuitenkaan riitä siihen. Varsinkin, jos kokemus on se, että kaikki itsen ulkopuolella on vihamielistä.

Sydämeen liittyy myötätunto, rakkaus, tietoisuus omasta yhteisöllisyydestä ja yhteydestä, siitä, että on osa kokonaisuutta. Tässä dualismi ylittyy. Kokemuksena on eksistentiaalinen luottamus elämään ja luontoon.

Kenties patriarkaalisuus, yhteisön tyrannia ja vallan väärinkäyttö saivat ihmiset pitämään yhteisöä itselleen vahingollisena asiana. Ja siksi mieluummin ollaan velkaa kaukaisille ja kasvottomille ihmisille ja miellyttetään rahan haltijaa kuin ollaan kiitollisuuden velassa edes läheisille. Vai tarvitaanko kiitollisuuden velkaa mihinkään, vaikka auttaisimmekin toisiamme?

Noin 2300-luvulla ennen ajanlaskun alkua syntyi patriarkaalinen sivilisaatio, rahatalous ja monoteismi? Tarkista.

Jahve: vihaa – rakastaa

vs.

Markkinatalous: tuottaa tuhoa – tuottaa hyvää

Tietoisuudet osat

  • fyysinen – metsästäjä-keräilijä, luonnonuskonnot
  • emotionaalinen – neoliittinen vallankumous, viljely, hedelmällisyyden jumalattaret
  • ego – minuus, rationaalinen, lineaarinen
  • sydän – sosiaalinen, maallisen ja henkisen yhdistyminen, ilmaisu, luovuus, mielikuvat, intuitio, reflektio
  • kosminen tietoisuus

Miten auttaa ihmisiä muuttumaan?

Miten ihminen siirtyy erillisyyden tarinasta yhteiselon tarinaan ja egotaloudesta sydäntalouteen? Miten luoda uusi suhde itseen ja muihin?

  • Kärsimyksen kautta – vanha ei enää toimi ja täytyy löytää tie ulos.
  • Kokemuksen kautta – kokemus rakkaudesta, myötätunnosta ja avusta.
Emme kerro tarinoita, vaan tarinat kertovat meitä. Fiktion kirjoittaminen:
  • Miten talous ilman rahaa ja kilpailua toimisi?
  • Miltä tuntuu elää taloudessa ilman rahaa ja kilpailua – plussat ja miinukset?
  • YouTube-kanavalle otoksia elämästä ilman rahaa.

Transformaatiotalous, muutoksen auttaminen ihmisissä. Muutoksen askeleet: 1. askel, 2. askel, 3. askel, 4. kokemus, 5. muutos.

Ympäristöahdistus on osin nykyisen rahajärjestelmän syy. Jaa tietoa tästä.

Pelkkä informaatio ei riitä, vaikka sitäkin tarvitaan. Kokemuksen taso on tärkeä.

Tarinat, informaatio vai kokemus? Vai vähän kaikkea?

Vapauden lisääminen kaikille. Vapaudessa ihmisen ymmärrys toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tarve puolustautua, hyökätä ja toimia tuhoavasti lakkaa. Tällöin mahdollisuus kokea olevansa osa kokonaisuutta lisääntyy.

Aivan jokainen haluaa kohdella omia lapsiaan parhaalla mahdollisella tavalla taatakseen heille parhaan mahdollisen elämän. Tällä alalla tiede on kehittynyt ja kehittynee jatkossakin varsin hyvin. Kun ihminen kohtelee lapsiaan riittävän hyvin, kasvaa lapsista ihmisiä, jotka haluavat ja osaavat kohdella toisia ihmisiä ja luontoa tavalla, joka ei tuhoa kumpaakaan, vaan saa elämän kukoistamaan. Tällöin mahdollisuus kokea olevansa osa kokonaisuutta lisääntyy.