Tasapuolisesti-logo tekstill채

Erilaisia hyvinvoinnin mittareita

BKT = bruttokansantuote (engl. gross domestic product, GDP tai gross national product, GNP)

Yksityinen kulutus + julkiset menot + investointoinnit + nettovienti (= vienti - tuonti ulkomaankaupassa)

1930-luvulla huomattiin tarve tämän tyyppiselle mittarille. 1950-luvulla BKT oli jo käytössä. Vuonna 2008 finanssikriisin yhteydessä huomattiin, että pelkkä BKT ei riitä hyvinvoinnin mittarina. Se toimii jossain määrin tiettyyn vaurauden rajaan asti. Ongelmana BKT:ssa on mm. se, että se ei mittaa ulkoisvaikutuksia eli esimerkiksi luonnon tuhoutumista tai ihmisten terveyttä.

"Emme voi vastata tuleviin tarpeisiin menneen maailman keinoin."

HDI = Human Developement Index

BKT + elinajanodote + lukutaito + koulutus

IHDI =  Inequality-adjusted Human Development Index

Epätasa-arvon mittari, joka mittaa, kuinka epätasaisesti vauraus on jakautunut.

GNH = Gross National Happiness = Bruttokansanonnellisuus

Koostuu neljästä GNH-pilarista:

 1. Kestävä ja oikeudenmukainen sosio-ekonominen kehitys
 2. Luonnon suojelu
 3. Kulttuurin säilyttäminen ja edistäminen
 4. Hyvä hallinto

ja yhdeksästä onnellisuuden osa-alueesta:

 1. Psykologinen hyvinvointi
 2. terveys
 3. ajan käyttö
 4. koulutus
 5. kulttuurinen monimuotoisuus ja kestävyys
 6. hyvä hallinto
 7. yhteisöjen elinvoimaisuus
 8. ekologinen monimuotoisuus ja -kestävyys
 9. elintaso.

Jokaista yhdeksää kohtaa mitataan sekä subjektiivisesti että objektiivisesti.

GPI = Genuine progress indicator

GPI koostuu 26:sta osasta, jostka liittyvät talouteen, ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin.