Tasapuolisesti-logo tekstill채

Tasapuolisesti ry:n vuosikokouksen pöytäkirja – 17.01.2020

1 § Kokous avattiin klo 18.07.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Laukkanen. Sihteeriksi valittiin Severi Savukoski. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Laukkanen ja Samuli Juntunen.

3 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5 § Vuoden 2019 vuosikertomus siirretään tehtäväksi samalla, kun tehdään vuoden 2020 vuosikertomus, sillä Tasapuolisesti ry rekisteröitiin vasta loppuvuodesta 2019 (tarkalleen ottaen 09.10.2019) eikä sillä ollut tuon vuoden loppuaikana merkittävää toimintaa. Samoin ja samasta syystä toiminnantarkastajien lausunto ajalta 09.10.2019–31.12.2019 siiretään tehtäväksi vuoden 2020 toiminnantarkastajien lausunnon yhteydessä.

6 § Kohdassa 5 § mainituista syistä myös vastuuvapautuksen myöntäminen siirretään tehtäväksi vuoden 2020 toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon yhteydessä.

7 § Yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 on: tuloja 0 € ja menoja 0 €.

Avataan keskustelu toimintasuunnitelmasta.

7.1. Sovittiin, että yhdistyksen pankkitili avataan vasta sitten, kun sille on todellista tarvetta, sillä pankkitilistä on oletettavasti kustannuksia ja on turhaa maksaa pankkitilistä, jos sille ei ole käyttöä.

7.2 Nettisivun ylläpitokustannukset lupasi kustantaa Antti Laukkanen yksityishenkilönä.

7.3 Pidetään kaikille avoimia opinto- ja keskustelupiirejä. Näiden aiheina ovat politiika sellaisena kuin se on nykyään, edustamamme uudet poliittiset ajatukset sekä puolueen sisäiset käytännöt. Nämä tapahtumat alustaa aina joku asiantuntija tai asiaan perehtynyt harrastaja.

Kevään aiheita voisivat olla:

  • puolueen talousideat ja niiden muotoilu
  • kansantaloustieteen perusteet
  • puolueen toimintatavat ja periaatteet
  • koulutus ja opetus
  • puoskarilaki
  • ilmastokysymykset ratkaisujen näkökulmasta

7.4. Puolueelle tullaan yhteisillä päätöksillä muodostamaan kantoja eri aiheisiin. Näitä aiheita ovat edellisessä kohdassa 7.3. esittämämme aiheet. Opinto- ja keskustelupiirit pohjustavat kannanmuodostusta.

Näitä tapahtumia olisi kaksi kertaa kuukaudessa. Alustavasti helmi–huhtikuun aikana, jonka jälkeen tehdään tilannearvio ja päätetään jatkosta.

7.5 Nuuksiossa eräällä mökillä järjestetään yhdistyksen kesäjuhlat jäsenille ja samanmielisille. Tila-arvio 10-20 henkilöä mahtuu mukaan. Päivä päätetään myöhemmin.

7.6. Perustetaan YouTube-kanava ja tehdään videoita, joissa esitellään puoluetta ja sen ajatuksia.

7.7 Antti Laukkanen pyrkii koodaamaan puolueen nettisivuille keskustelualustan.

7.8 Ryhdytään kehittämään puolueen ideologiaan sopivaa tekijänoikeusjärjestelmää.

8 § Tasapuolisesti ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Laukkanen. Hallituksen jäseniksi valittiin Severi Savukoski ja Samuli Juntunen.

9 § Toiminnantarkastajaksi valittiin Taina Ylli ja varatoiminnantarkastajaksi Jukka Niemelä.

10 § Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

11 § Kokous päätettiin kello 19.25.