Tasapuolisesti-logo tekstill채

Tasapuolisesti ry:n vuosikokouksen pöytäkirja – 16.01.2022

1 § Kokous avattiin klo 14.13.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Laukkanen. Sihteeriksi valittiin Severi Savukoski. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Laukkanen ja Samuli Juntunen. 

3 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 § Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5 § Yhdistyksen tulot ja menot olivat vuonna 0 €. Tämä oli tilinpäätös. Vuosikertomus käytiin läpi vuodelta 2021. Toiminnantarkastajan lausunnon mukaan yhdistyksen toiminta hyväksyttiin.

6 § Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

7 § Yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2022. Vaihtoehtona on joko jatkaa nykyisellä 0 euron linjalla tai hankkia yhdistykselle pankkitili ja hoitaa kuluja sen kautta.

Avataan keskustelu toimintasuunnitelmasta.

7.1 Pankkitilin hankkiminen. Vaihtoehtona 0 euron linjalle on perustaa pankkitili ja hakea pienkeräysluvan kautta rahoitusta. Päätettiin pitää tavoitteena on hankkia liitteessä 1. - “Ehdotus Tasapuolisesti ry.n vuoden 2022 rahan käytöstä” olevat asiat mutta hankintoja sopeutetaan käytettävissä olevan rahan mukaan. Prioriteettina on kattaa nettisivujen sekä tilin perustamisesta koostuvat kustannukset ja mahdollisuuksien mukaan muut liitteessä 1. mainitut asiat. Asia vaatii lisäselvityksiä ennen toteuttamista.

7.2 Käynnissä olevan pandemian vuoksi toimintasuunnitelma tulee olla joustava, koska on varauduttava kaikkiin mahdollisiin rajoituksiin.

7.3 Yhteiskunnan niin salliessa pidetään kaikille avoimia opinto- ja keskustelupiirejä eri paikoissa. Näiden aiheina ovat politiikka sellaisena kuin se on nykyään, edustamamme uudet poliittiset ajatukset sekä puolueen sisäiset käytännöt. Nämä tapahtumat alustaa aina joku asiantuntija tai asiaan perehtynyt harrastaja.

7.4 Jatketaan puolueen yhteisillä päätöksillä muodostamia kantoja eri aiheisiin. Näitä aiheita ovat edellisessä kohdassa 7.3. esittämämme aiheet. Opinto- ja keskustelupiirit pohjustavat kannanmuodostusta.

7.5 Pyritään järjestetään ensi kesänä yhdistyksen kesäjuhlat jäsenille ja samanmielisille. Tila-arvio 10-20 henkilöä mahtuu mukaan. Päivä päätetään myöhemmin.

7.6 Pidetään taukoa YouTube ja TikTok- videoiden tekemisistä, joissa esitellään puoluetta ja sen ajatuksia.

7.7 Nettisivut siirretään yhdistyksen nimiin. Nettisivun maksun lupasi hoitaa yhdistyksen jäsen tai vaihtoehtona yhdistys voisi maksaa itse jos rahoitussuunnitelma toteutuu.

7.8 Sosiaalisen median näkyvyyttä pyritään lisäämään. Ehdotuksena tuli kuukausittainen puolueen virallinen Twitter tviitti, jonka voisi julkaista myös Facebookissa.

7.9 Syksyllä 2022 pyrimme aloittamaan Jaetaan-talouden yksityiskohtaisen kehittämisen ja yksityiskohtaisen yhteensovittamisen muihin talousideologioihin –erityisesti Suomen nykyiseen talousideologiaan. Aloitamme myös näitä asioita tukevien tietojärjestelmien kehittämisen ja koodaamisen.

8 § Tasapuolisesti ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Laukkanen. Hallituksen jäseniksi valittiin Severi Savukoski ja Samuli Juntunen.

9 § Toiminnantarkastajaksi valittiin Joni Aikio ja varatoiminnantarkastajaksi Antti Turpeinen.

10 § Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

11 § Kokous päätettiin kello 15.30.

 

Liite 1.

Ehdotus Tasapuolisesti ry:n vuoden 2022 rahan käytöstä

Menot

Juoksevat kulut

 • Pankkitili OP 8,90 € * 12 kk = 106,80 €

 • Web domain Tasapuolisesti.net 1,25 € * 12 kk = 15 €

 • Web hotelli Tasapuolisesti.net 5,90 € * 12 kk = 70,80 €

 • Web domain Jaetaan.net 1,25 € * 12 kk = 15 €

 • Web hotelli Jaetaan.net 5,90 € * 12 kk = 70,80 €

 • Protonmail Plus sähköpostitili 4 € * 12 kk = 48 €

 • Tilintarkastus Ehtaraha 1 tunti = 75,35 €

 • Rahankeräyslupa = 62 €

Kertaluonteiset kulut

 • Pankkitilin avausmaksu OP = 100€

 • PRH:lle ilmoitus hallituksen jäsenen vaihtumisesta = 20 €

 • PRH:lle ilmoitus nimenkirjoittajan vaihtumisesta = 20 €

Yhteensä 603,75 €

Tulot

Tuloina on pelkästään lahjoitukset.

Tasapuolisesti ry:n tilille pitäisi saada lahjoituksia 603,75 €:n verran vuodessa tai 50,40 € kuukaudessa, että voisimme kattaa nämä tämän ehdotuksen menot.

Suurin osa kuluista tulisi maksettavaksi jo vuoden 2022 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, joten 50,40 € kuukauslahjoitukset eivät auttaisi tänä vuonna alkuun pääsemisessä, vaan ensin pitäisi säästää vuoden varran lahjoituksia, että pääsisimme alkuun.

Kysymyksiä

Voimmeko maksaa kaiken? Jos emme, paljonko voimme maksaa? Mitkä palvelut ostamme ensisijaiset ja mitkä vasta myöhemmin? Vai pidämmekö kaikki kulut edelleen miniminä?