Tasapuolisesti-logo tekstill채

Tasapuolisesti ry:n vuosikokouksen pöytäkirja – 23.04.2023

1 § Kokous avattiin klo 14.13.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Laukkanen. Sihteeriksi valittiin Severi Savukoski. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Laukkanen ja Samuli Juntunen.

3 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 § Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5 § Yhdistyksen tulot ja menot olivat vuonna 0 €. Tämä oli tilinpäätös.

Vuonna 2022 keväällä tehtiin 4 kannanottoa. Syksyllä aloitettiin valmistella Jaetaan -talouden käyttöönottoa ja se jatkui tämän vuoden puolelle. Vuosikertomus käytiin läpi vuodelta 2021. Toiminnantarkastajan suosituksen mukaan päätettiin lisätä kokousmuistiinpanoja tavoitteena lyhyesti ja ytimekkäästi kuvata käsiteltyä kokousta sekä ilmoittaa mahdolliset päätökset tai että päätöksiä ei tehty. Myös kirjanpito ja tilinpäätös tehdään jatkossa vaikka tulot ja menot olisivat jatkossakin 0 €.

Toiminnantarkastajan lausunnon mukaan yhdistyksen toiminta hyväksyttiin. Päätettiin myös jatkossa kysyä toiminnantarkastajalta lupa laittaa toiminnantarkastusraportti julkisesti nähtäville yhdistyksen nettisivuille.

6 § Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

7 § Yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2023. Yhdistyksellä ei ole tiedossa tuloja vuodelle 2023 ja täten ei myöskään budjetoida menoja.

Avattiin keskustelu toimintasuunnitelmasta.

7.1 Nettisivut siirretään yhdistyksen nimiin. Nettisivun maksun lupasi hoitaa yhdistyksen jäsen tai vaihtoehtona yhdistys voisi maksaa itse jos rahaa ilmaantuu.

7.2 Yhdistyksen hallitus keskittyy Jaetaan-talouden edistämiseen nykyjärjestelmässä, mahdollisten ongelmien huomaamiseen ja ratkaisemiseen. Mahdollisena vaihtoehtona on mm. yhden lakialoitteen valmisteleminen. Jaetaan-taloudella on oma epävirallinen organisaatio, jossa on samat toimijat kuin Tasapuolisesti-yhdistyksen hallituksella. 

7.3 Yhdistys pyrkii pitämään matalan kynnyksen toiminnan järjestämisessä ja jokainen jäsen voi itse suunnitella ja toteuttaa toimintaa niin halutessaan yhdistyksen nimissä.

8 § Tasapuolisesti ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Laukkanen. Hallituksen jäseniksi valittiin Severi Savukoski ja Samuli Juntunen.

9 § Toiminnantarkastajaksi valittiin Veli-Heikki Uusitupa ja varatoiminnantarkastaja valitaan myöhemmin.

10 § Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

11 § Kokous päätettiin kello 15.22