Tasapuolisesti-logo tekstill채

Tasapuolisesti ry:n vuosikokouksen pöytäkirja – 17.01.2021

1 § Kokous avattiin klo 14.07.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Laukkanen. Sihteeriksi valittiin Severi Savukoski. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Laukkanen ja Samuli Juntunen.

3 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5 § Yhdistyksen tulot ja menot olivat vuonna 0 €. Tämä oli tilinpäätös. Vuosikertomus käytiin läpi vuosilta 2019 ja 2020. Toiminnantarkastajan lausunnon mukaan yhdistyksen toiminta hyväksyttiin.

6 § Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

7 § Yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 jätettiin avoimeksi. Optiona on perustaa pankkitili jos yhdistykselle tulee tarvetta tuloille ja menoille. Avataan keskustelu toimintasuunnitelmasta.

7.1. Käynnissä olevan pandemian vuoksi toimintasuunnitelma tulee olla joustava koska on varauduttava kaikkeen mahdolliseen rajoituksiin.

7.2 Tuotetaan mediatiedote Tasapuolisesti puolueesta helmikuun aikana, jossa esitellään miten puolue eroaa kaikista muista puolueista. Asian tiimoilta pidetään pari tapaamista, johon saa osallistua.

7.3 Pidetään kaikille avoimia opinto- ja keskustelupiirejä tilanteen salliessa paikan päällä. Näiden aiheina ovat politiikka sellaisena kuin se on nykyään, edustamamme uudet poliittiset ajatukset sekä puolueen sisäiset käytännöt. Nämä tapahtumat alustaa aina joku asiantuntija tai asiaan perehtynyt harrastaja.

7.4. Jatketaan puolueen yhteisillä päätöksillä muodostamia kantoja eri aiheisiin. Näitä aiheita ovat edellisessä kohdassa 7.3. esittämämme aiheet. Opinto- ja keskustelupiirit pohjustavat kannanmuodostusta.

7.5 Ensi kesänä järjestetään yhdistyksen kesäjuhlat jäsenille ja samanmielisille. Tila-arvio 10-20 henkilöä mahtuu mukaan. Päivä päätetään myöhemmin.

7.6. Jatketaan YouTube- videoiden tekemistä, joissa esitellään puoluetta ja sen ajatuksia. Kokeillaan myös livestreamin tekoa.

7.7. Nettisivut siirretään yhdistyksen nimiin. Nettisivun maksun lupasi hoitaa yhdistyksen jäsen.

7.8 Sosiaalisen median näkyvyyttä pyritään lisätä. Pyritään kokeilemaan TikTok -palvelun kautta saada näkyvyyttä erityisen nuorison keskuudessa.

8 § Tasapuolisesti ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Laukkanen. Hallituksen jäseniksi valittiin Severi Savukoski ja Samuli Juntunen.

9 § Toiminnantarkastajaksi valittiin Joni Aikio ja varatoiminnantarkastajaksi Antti Turpeinen.

10 § Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

11 § Kokous päätettiin kello 15.16.