Tasapuolisesti-logo tekstill채

Tasapuolisesti ry:n toimintakertomus vuodelta 2021

Tiivistelmä

Vuoden 2021 toimintamme tarkoituksena on ollut luoda Tasapuolisesti-puolueelle joitain kannanottoja tavanomaisiin poliittisiin kysymyksiin ja tehdä videoita, joissa esitellään puolueen poliittista ajatusmaailmaa. Vuoden aikan työstimme viittä kannanottoa. Onnistuimme luomaan yhden valmiin kannanoton ja toisen valmiin kannanoton, jonka sisällön kuitenkin palautimme vielä keskusteluun. Lisäksi kaksi kannanottoa on hyvin lähellä valmista ja yksi vaatii hieman enemmn työtä valmistuakseen. Loimme myös kaksi videokäsikirjoitusta, joista toisen kuvasimme. Kuvattu video odottaa vielä editointia.

Tarkemmin

Kevätkauden aloitimme vuosikokouksella, joka oli 17.01.2021. Tämän jälkeen pidimme hallituksen kokouksia videotapaamisina, joissa loimme ja hioimme kannanottojemme sisältöjä ja muotoja ja ideoimme videokäsikirjoituksia.

Keväällä pidimme kuukauden tauon. Tänä aikana tosin Antti kävi koko nettisivuston koodin läpi ja muokkasi sitä lyhyemmäksi ja muutenkin helpommaksi lukea. Sivuston ulkoasuun ja toimintaan tällä ei ollut merkitystä, mutta koodin ylläpitäminen ja muokkaaminen on jatkossa huomattavasti helpompaa ja nopeampaa.

Kevättauon jälkeen toiminta jatkui samanlaisena kuin alkuvuodestakin. Toukokuussa Antti ja Severi kuvasivat puolueelle yhden videon. Kuvaukset kuitenkin epäonnistuivat osin ja niinpä Severi ystävänsä kanssa kuvasi kuvaukset uudelleen hieman myöhemmin. Tällä hetkellä video odottaa editointia.

Heinä- ja elokuun pidimme taukoa ja jatkoimme toimintaa taas syyskuussa samanlaisena kuin keväälläkin. Mukavaa vaihtelua syksyyn toi kutsuvieraan esitys vaihtoehtohoidoista. Saimme siitä hyvää pohjaa aiheeseen liittyvään kannanottoon.

Otimme marraskuussa käyttöön uuden toimintatavan. Enää ei sovita etukäteen tapaamisten aiheita. Enää ei myöskään tarvitse välttämättä valmistautua etukäteen tapaamiseen millään lailla, mutta jokainen halutessaan voi valmistautua tapaamiseen ja pohjustaa valitsemansa aiheen. Tapamisissa keskustellaan niistä politiikkaan ja puolueeseen liittyvistä aiheista, joista juuri tapaamisen aikana kukin haluaa keskustella. Kokemukset tästä ovat toistaiseksi positiivisia. Tapaamisten tuloksellisuus on säilynyt hyvänä, mutta niiden rentous, mukavuus ja viihtyisyys ovat lisääntyneen vapauden myötä kasvaneet. Ja kun ennenkin homma oli rentoa, mukavaa, viihtyisää ja vapaata, niin nyt asiat on vielä mukavammin. Seuraamme uuden toimintatavan vaikutuksia työn tehoon ja viihtyisyyteen ja tarvittaessa muokkaamme toimintatapojamme.

***

Vuosikokouksen pöytäkirja löytyy arkistostamme alla olevasta osoitteesta.

https://tasapuolisesti.net/arkisto/tiedosto/index.php?id=2883692520

Tarkka listaus hallituksen kokouksista, niiden ajasta ja paikasta sekä niissä käsitellyistä aiheista löytyy arkistostamme alla olevasta osoitteesta.

https://tasapuolisesti.net/arkisto/tiedosto/index.php?id=7dcac1d184

Ainoa valmis ja julkaistu kannanottomme, perustulokannanottomme, löytyy  arkistostamme alla olevasta osoitteesta.

https://tasapuolisesti.net/kannanotot/kannanotto/index.php?id=b3073025da

Kaksi tänä vuonna julkaisemaamme mediatiedotetta löytyvät myös arkistostamme.

https://tasapuolisesti.net/arkisto/tiedosto/index.php?id=db9a980b52

https://tasapuolisesti.net/arkisto/tiedosto/index.php?id=163f49d5ed

Hallitus

Yhdistyksen puheenjohtaja: Antti Laukkanen

Hallituksen jäsen: Severi Savukoski

Hallituksen jäsen: Samuli Juntunen

Jäsenet

Jäseniä Tasapuolisesti ry:ssä oli 31.12.2021 yhteensä viisi, joista kolme kuuluu hallitukseen.

Talous

Tasapuolisesti ry:llä ei ollut vuonna 2021 taloudellista toimintaa, pankkitiliä eikä omaisuutta. Tasapuolisesti ry:n nettisivuston palvelimet ovat yksityishenkilön nimissä ja yksityishenkilön maksamat. Vuonna 2021 tuo yksityishenkilö oli Tasapuolisesti ry:n puheenjohtaja Antti Laukkanen.