Tasapuolisesti-logo tekstill채

Mediatiedote | Perustuloon kaksi täysin uutta näkökulmaa

Tasapuolisesti-puolue on julkaissut perustulokannan, joka tuo keskusteluun kaksi olennaista näkökulmaa, jotka eivät ole tulleet aiemmin esiin. Tasapuolisesti katsoo, että työttömiä ei pidä rangaista, koska korkean inflaation uhatessa keskuspankki ja valtio toimivat aktiivisesti lisätäkseen työttömyyttä ja koska työttömyys ja työttömät ovat täysin välttämättömiä, jotta nykyinen talousjärjestelmämme voi ylipäätään ja pysyä pystyssä. Perustulo on myös askel kohti talousideologista tasa-arvoa.

1. Suurin osa taloustieteilijöistä uskoo, että NAIRU-teoria pitää paikkaansa. Tämän teorian mukaan, jos työttömiä on liian vähän, työnantajat kilpailevat niukasta työvoimasta nostamalla palkkoja. Nousevat palkat taas nostavat hintoja.

Nousevat hinnat ovat toiselta nimeltään inflaatio. Korkea inflaatio on taloudelle haitallista ja todella korkea inflaatio käytännössä kaataa koko talousjärjestelmän. Korkeaa inflaatiota pidetään haitallisempana kuin kohtuullista työttömyyttä. Korkean inflaation uhatessa keskuspankki nostaa ohjauskorkoa (rahapolitiikka) ja valtio vähentää investointeja (finanssipolitiikka). Nämä toimet hillitsevät inflaatiota, mutta ne myös lisäävät työttömyyttä.

Tasapuolisesti katsoo, että on epäasiallista toimintaa kohdentaa työttömiin minkäänlaisia rangaistuksia tilanteessa, missä keskuspankki ja valtio toimivat aktiivisesti lisätäkseen työttömyyttä silloin, kun työttömyys uhkaa laskea niin alhaiseksi, että se kiihdyttäisi inflaatiota ja missä työttömyys ja työttömät ovat täysin välttämättömiä, jotta nykyinen talousjärjestelmämme voi ylipäätään toimia ja pysyä pystyssä. Perustulo on määritelmänsä mukaan vastikkeeton, eikä siihen siten liity rankaisuelementtiä.

2. Taloudellinen kilpailu, palkkatyö ja yrittäjyys ovat osa markkinatalousideologiaa – ja muutamaa muuta talousideologiaa.

Nykyinen sosiaaliturvamme on vastikkeellinen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ihminen ei tee eikä pyri tekemään palkkatyötä tai yrittäjän työtä, häntä rangaistaan siitä alentamalla hänen sosiaaliturvaansa.

Jos ihmistä rangaistaan siitä, että hän ei osallistu yhteisen hyvinvoinnin tuottamiseen tekemällä työtä juuri markkinatalousideologian puitteissa, kyseessä on talousideologinen epätasa-arvo ja syrjintä. 

Vaikka lainsäädäntömme ei tällä hetkellä mahdollista sitä, että jokainen voisi osallistua yhteiskuntaan oman talousideologiansa puitteissa ja tasa-arvoisesti muiden talousideologioiden rinnalla, Tasapuolisesti katsoo, että yhteiskunta ei saa pakottaa ihmisiä toimimaan jonkin tietyn talousideologian mukaan. Koska perustulo on vastikkeeton, siihen ei liity talousideologista epätasa-arvoa eikä syrjintää. 

Tasapuolisesti-puolueen ihmiskuvasta, maailmankuvasta ja arvomaailmasta kumpuaa itsestään selvästi se, että perustulo on oikea seuraava askel tässä ja nyt kohti parempaa maailmaa ja parempaa Suomea.

Perustulokantamme löydät kokonaisuudessaan nettisivuiltamme (linkki alla).

https://tasapuolisesti.net/kannanotot/kannanotto/index.php?id=b3073025da

 

Helsingissä 09.05.2021

Antti Laukkanen – puheenjohtaja

Severi Savukoski – hallituksen jäsen

Samuli Juntunen – hallituksen jäsen

 

Lisätietoja

Puhelin: 045 196 4102 – Antti Laukkanen

Sähköposti: tasapuolisesti-puolue@protonmail.com – Tasapuolisesti-hallituksen yhteinen sähköposti