Tasapuolisesti-logo tekstill채

Tasapuolisesti ry:n toimintakertomus vuodelta 2020

Tiivistelmä

Tasapuolisesti-puolueen toiminnassa vuonna 2020 oli kaksi suurta linjaa:

Yhteisen näkemyksen kirkastaminen puolueen "perustuksista" eli niistä asioista, millä erotumme kaikista muista puolueista ja mitkä ovat meille tärkeitä asioita. 

Politiikkaan liittyvien asioiden opettelu, joka tapahtui välillä kaikille avoimissa opintopiireissä ja välillä hallituksen sisäisissä tapaamisissa.

Tarkemmin

Kevätkauden aloitimme vuosikokouksella, joka oli 17.01.2020. Tämän jälkeen pidimme kolme opintoiiriä kirjastoista varatuissa tilassa. Korona-tilanteen tultua maaliskuussa akuutiksi pidimme vielä kaksi opintopiiriä netissä Jitsissä videotapaamisina. Ennen korona-tilannetta saimme tehtyä myös kolme videota puolueelle. Huhti- ja toukokuun aikana Antti Laukkanen koodasi puolueen nettisivuille oman arkistointijärjestelmän, johon voi lisätä kaikki tiedostot, jotka haluamme arkistoida ja josta ne myös niin halutessamme löytyvät. Korona-tilanteen takia siirsimme tulevaisuuteen suunnittelemamme pyrkimykset tutustua toisiin puolueisiin.

Kesällä pidimme puolueen ja samanhenkisten ihmisten chillauspäivän eräällä mökillä Nuuksiossa.

Syyskausi alkoi elokuun alussa. Ensimmäisessä tapaamisessa pohdimme kevätkautta ja totesime, että jatkossa haluamme paremmin varautua yllättäviin tilanteisiin. Nyt kun korona-tilanne tuli päälle maaliskuussa 2020 yhteinen toimintamme lakkasi hetkeksi kokonaan. Vaikka kriisejä ja niiden luonnetta ei usein voikaan etukäteen ennustaa, haluamme jatkossa olla henkisesti valmiita jatkamaan toimintaamme poikkeustilanteissakin ja löytämään tilanteen mukaiset keinot tähän. 

Syyskaudella saimme luotua yhteisen näkemyksen puolueen "perustuksista" eli niistä asioista, millä erotumme kaikista muista puolueista ja mitkä ovat meille tärkeitä asioita. Nämä asiat ovat:

  1. Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä (TVT) yleisellä tasolla
  2. Jaetaan-talouden sisäiset käytännöt yleisellä tasolla
  3. Jaetaan talouden yhteen toimiminen Raha- ja kilpailutalouden kanssa yleisellä tasolla
  4. periaateohjelma.

Yksityiskohtaisemmin toimintaamme vuonna 2020 voi tarkastella nettisivustomme arkisto-sivulla kohdista Hallituksen toiminta, Muuta, Opintopiirit ja Yhdistys.

https://tasapuolisesti.net/arkisto

Hallitus

Yhdistyksen puheenjohtaja: Antti Laukkanen

Hallituksen jäsen: Severi Savukoski

Hallituksen jäsen: Samuli Juntunen

Jäsenet

Jäseniä Tasapuolisesti ry:ssä oli 31.12.2020 yhteensä viisi, joista kolme kuuluu hallitukseen.

Talous

Tasapuolisesti ry:llä ei ollut vuonna 2020 taloudellista toimintaa, pankkitiliä eikä omaisuutta. Tasapuolisesti ry:n nettisivuston palvelimet ovat yksityishenkilön nimissä ja yksityishenkilön maksamat. Vuonna 2020 tuo yksityishenkilö oli Tasapuolisesti ry:n puheenjohtaja Antti Laukkanen.