Tasapuolisesti-logo tekstill채

Hallituksen kokous 1 – 06.08.2020 – Toimintasuunnitelma syksylle 2020

Aika: 06.08.2020 klo 10.45–12.00.

Paikka: Jitsi (videotapaaminen)

Paikalla oli koko hallitus eli Antti Laukkanen, Severi Savukoski ja Samuli Juntunen.

Kokouksen aiheet:

 • yhteenveto menneestä keväästä 2020
 • toiminnan suunittelu tulevalle syksylle 2020

Mennyt kevät

Kaikki kolme hallituksen jäsentä piti viime kevättä pääasiassa onnistuneena. Alkuvalmistelujen jälkeen pääsimme viime kevään alkuun varsinaisessa toiminnassamme. Teimme erilaisia asioita, kuten pidimme yhdistyksen vuosikokouksen, pidimme alustus-keskustelu tyyppisiä opintopiirejä eri aiheista niin livenä kuin videotapaamisina. Näillä opintopiireillä pohjustimme tulevia kannanmuodostuksiamme. Keväällä teimme myös kolme videota puolueen YouTube-kanavalle. Tämä kaikki oli meille uutta, mutta asiat menivät silti varsin hyvin. Ennen kaikkea keväällä opimme paljon. Tästä on hyvä jatkaa. 

Kehittämisen varaa koimme, että jäi siinä, että kuinka pitää toiminta käynnissä vaikka kaikki ei mene ihan suunnitellusti. Kun korona-virus -pandemia tuli päälle, julkinen toimintamme ja yhteistoimintamme hiljeni yksi suunniteltu asia jäi tekemättä eikä sen tilalle keksitty mitään. 

Syksyn suunnitelmat

Seuraavat asiat olivat esillä sen suhteen, mitä voisimme tehdä syksyllä. Esillä oli ajatus, että emme tekisi mitään varsinaista aikataulua siitä, milloin minkäkin asian teemme, vaan sovimme yhdessä tehtävälistan ja siitä voi tehdä milloin vaan mitä vaan, mitä kunakin hetkenä yhteisesti tai yksilönä tekee mieli tehdä. Myös uusia asioita voidaan keksiä ja tehdä, jos siitä saadaan yhdessä sovittua. Täten voisimme lisätä spontaaniutta ja mukavuutta tekemiseen. Tarvetta tarkkaan aikatauluun tai tehtäväjärjestykseen ei huomattu.

Seuraavia asioita hyväksytiin syksyn tehtävälistalle

 • Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmän yleiskuvaus. Antti kirjoittaa alustavan version ja yhdessä muokataan siitä sellainen, että se voitaisiin hyväksyä puolueen tavoitteeksi.
 • Konkreettinen ehdotus siitä, kuinka talous ilman rahaa ja kilpailua voisi toimia yhteen raha- ja kilpailutalouden kanssa. Tämä voisi olla keskustelun pohjana keskusteluissa eduskunnan tai hallituksen tai heidän edustajien kanssa. Antti kirjoittaa alustavan version ja yhdessä muokataan siitä sellainen, että se voitaisiin hyväksyä puolueen ehdotukseksi ja keskustelun pohjaksi.
 • Toimeentulotukilain nykyistä versiota ollaan parantamassa. Työryhmä valmistelee asiaa noin vuoden ajan, alkaen viime keväästä. Vaikutamme tähän prosessin ja sen lopputulokseen.
 • Sosiaaliturvaan on tulossa laajempiakin uudistuksia. Työryhmä valmistelee asiaa noin seitsemän vuoden ajan, alkaen viime keväästä. Vaikutamme tähän prosessin ja sen lopputulokseen.
 • Varjobudjetti. Aloitamme valtionbudjetin tekemiseen perehtymisen ja teemme oman harjoitusbudjetin.
 • Tietoturva-asiat: sekä puolueen sisäiset toimintatavat tietoturva-asioissa että opintopiiri aiheesta koskien yleistietoa tietoturvasta niin yksilön ja yhteisöjen kuin lainsäädännön näkökulmasta. 
 • Median / viestinnän / julkisuuden opettelua. Opintopiiri aiheesta. Nämä ovat meidän työkaluja ja opettelemme käyttämään niitä.
 • Nato-kysymyksestä voisi aloittaa aiheeseen perehtymisen, mutta tämä ei ole ensimmäisten asioiden joukossa, mitä tehdään. Yhden opintopiirin päätteeksi kantaa tuskin saadaan muodostettua, vaan kyseessä olisi pitkän prosessin aloittaminen, jonka jälkeen asian voi jättää hautumaan ja johon voimme palata myöhemmin.
 • Videoiden tekeminen jatkuu.
 • Mahdollisuuksien mukaan jos olosuhteet sallii, pidämme taas livetapaamisia -opintopiirejä yms.
 • Antti tekee muistiinpanoistaan yhteenvedot viime kevään opintopiireistä. Ne jäi viime keväänä tekemättä, kun nettisivuillamme ei ollut kunnon paikkaa, mihin ne laittaa. Nyt on!
 • Käsiteltiin kysymystä siitä, tulisko puolueen esiintyä yhdistyksenä vai puolueena. Virallisesti olemme rekisteröity yhdistys, joka puoltaisi yhdistyksenä esiintymistä. Toisaalta tavoitteemme ja toimintamme on puolueen toimintaa, joka puoltaisi puolueena esiintymistä. Yhdistys matkalla puolueeksi olisi hyvä ilmaisu, joka kuvaa asian molemmat puolet. Antti kysyy PRH:lta, mikä on yleinen käytäntö tässä asiassa ja mikä kaikki on virallisesti sallittua. Kun tämä tieto saadaan, päätetään, miten toimintaan asian suhteen.
 • Varaudutaan koronan tuomiin rajoituksiin niin että toiminta voi jatkua, vaikka rajoituksia tulisi viralliselta taholta tai vaikka virallisia rajoituksia ei olisikaan, jos kuitenkin ihmiset käyttäytyvät selkeän varovaisesti. Varaudutaan henkisesti myös siihen, että myös muista syistä suunnitelmiin saattaa tulla poikkeuksia ja että pyritään silloinkin löytämään keinot pitää toiminta käynnissä. Konkreettisesti ei kuitenkaan kannata varautua kaikkiin mahdollisiin ongelmiin, koska kaikki aika ja energia menisi silloin siihen.